Kovářský výcvik našich žáků ve firmě VIVA

Ve dnech 26. 2. – 2. 3. 2018 a 12. 3. = 16. 3. 2018 se 28 žáků druhého ročníku oboru Strojní mechanik zúčastnilo kovářského výcviku v Kovárně Viva, kde se seznamovali se základy kování.

První den proběhlo školení o bezpečnosti práce. V další části školení jsme byli seznámeni s  tím, jak byla kovárna založena a jak se rozvíjela od svého založení až do dnešní doby. Výrobky zdejší kovárny se používají nejen v automobilovém průmyslu, ale také u vysokozdvižných vozíků a jeřábů.

V dalších dnech, od úterý do pátku, probíhala vlastní výuka kování. V úterý a ve středu kovala polovina skupiny a druhá polovina byla na provozních pracovištích. Ve čtvrtek se vyměnili. Měli jsme k dispozici dílnu, kde byly dvě kovářské výhně a nářadí potřebné ke kování. Zkušený mistr z kovárny, pan Potoček, nám předvedl, jak se dají zhotovit různé ozdobné předměty, klínky do kladiv, krbové nářadí, podkovy, svícny, hřebíky a jiné zajímavé předměty. Kování žáky bavilo, vyrobené věci si mohli vzít a doma využívat.

Na provozních pracovištích žáci pracovali pod vedením zkušených pracovníků a seznámili se s různými technologiemi kování, s pracovištěm TKJ a údržby. Tyto nabyté informace mohou uplatnit v teoretické výuce i v praxi.

Spolupráce s firmou VIVA je pro naše žáky přínosem, protože předvedené technologie nikde jinde v okolí nejsou. Je v zájmu školy v budoucnu pokračovat v tomto způsobu výuky v kovářské firmě.

Poděkování z naší strany patří představenstvu firmy, které umožnilo kovářský výcvik ve svých prostorách, personálnímu oddělení a panu Lukáši Dröhslerovi, kteří se starali o organizační záležitosti. 

Bc. Jan Kulíšek