Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Informace školy/Stínování ve Stockholmu 1. – 15. února 2016

Stínování ve Stockholmu 1. – 15. února 2016

Skupinová práce, neuvěřitelná pracovní kázeň, zasedání žákovského parlamentu či nácvik záchrany při proboření ledem. Vyučující naší školy Kateřina Dvořáková navštívila v rámci stínování gymnázium ve Stockholmu, kde strávila dva týdny v únoru 2016.


O svých zážitcích se rozepisuje v následujících řádcích:
„Díky laskavosti a ochotě švédské učitelky angličtiny Heleně Lewin jsem měla jedinečnou příležitost strávit dva týdny na nižší a vyšší střední škole Odenplan a Vasastan ve Stockolmu. Všechny hodiny, které jsem navštívila byly inspirativní a kreativní a z velké části se úkoly vypracovávané studenty týkaly učiva, které měli nastudovat za domácí úkol. V každé hodině byl čas věnovaný skupinové práci. Žáci byli na tento způsob výuky zvyklí, ve skupinách aktivně spolupracovali a živě diskutovali o daném úkolu. Neuvěřitelná byla jejich pracovní kázeň. Naprosto soustředěně plnili zadané úkoly bez ohledu na to, zda byl ve třídě přítomen vyučující nebo ne. Bylo zcela nemyslitelné, aby se někdo na hodinu nepřipravil. V hodinách anglického jazyka už nepoužívali učebnice, ale beletrii. Za domácí úkol měli vždy z hodiny na hodinu přečíst 40 – 50 stran knihy, z nichž potom shrnuli děj a odpovídali buď samostatně nebo ve skupinkách na otázky zadané vyučující. Žáci ve všech hodinách používají notebooky, které mají buď vlastní nebo zapůjčené ze školy. Učitelé vyvěsí roční plán a týdenní plány na portál školy a každý týden přidávají materiály, které žáci v hodině potřebují. Všechny materiály a úkoly připravené do hodin si žáci na začátku hodiny stáhnou, vypracují a nahrají je do složky učitele, který ihned vidí, kdo už práci odevzdal a kdo ještě pracuje.
Měla jsem velké štěstí, že jsem během svého pobytu mohla navštívit švédský parlament, kde byl pro žáky připraven interaktivní program. Žáci byli rozděleni do skupinek, kdy každá z nich představovala jednu politickou stranu. Jejich zástupci pak zasedali a na základě programu každé strany, s nímž se před tím seznámili, měli dojít ke shodě a společně se usnést na řešení problému atomových elektráren.
Největší zážitkem mého pobytu byl sportovní den. Žáci osmých tříd každoročně vyjíždí k jezeru, kde na ledové ploše hrají různé zimní sporty a hlavně se cvičí v záchraně při proboření tenkým ledem do vody. Protože je Stockholm obklopen z velké části vodní plochou, lidé v zimě tráví spoustu času na ledě. Všichni si musí před vstupem na led kolem krku pověsit tzv. „dubs“, což jsou rukojeti s bodáky na laně, které jim v případě proboření pomohou dostat se z vody. Výcvik žáků spočíval v tom, že každý z nich byl přivázán na lano a musel skočit do vysekané díry v ledu uprostřed jezera v oblečení a s batohem na zádech a pomocí bodáků, které měl kolem krku se snažil dostat ven. Velmi jsem obdivovala jejich statečnost!“

Publikováno: 17.6.2016|Kategorie: Aktivity školy, Informace školy|