Úspěch těší dvojnásob

Klub zaměstnavatelů – sdružení zaměstnavatelů technických oborů v ČR – dne 13. 11. 2014 ve firmě Kovárna VIVA provedl vyhodnocení ankety o nejlepší školu, která spolupracuje s průmyslovými firmami. Nejedná se o bezvýznamnou organizaci, protože sdružuje 100 firem ve čtrnácti krajích České republiky.

Úvodní slovo měla vedoucí personálního oddělení Kovány VIVA paní Lenka Horáková. Předseda Klubu Předávání ocenění 1zaměstnavatelů pan Pavel Hulák představil Klub zaměstnavatelů a provedl samotné vyhodnocení.

Každé firmě byl přidělen určitý počet bodů, a čím větší firma, tím měla k dispozici větší počet bodů, kterými mohla ohodnotit školy. Jsme rádi, že v konkurenci technických škol celého Zlínského kraje zvítězila právě naše Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín.

 Úspěch těší dvojnásob. Za prvé, že jsme zvítězili, a za druhé, že to bylo na základě hodnocení samotnými firmami.

Na setkání byli přítomni zástupci průmyslových a personálních firem a zástupci škol.  Za naši školu byli zastoupeni ředitel školy ing. Bc. Jiří Charvát a vedoucí učiPředávání ocenění 2tel odborného výcviku Bc. Petr Málek.  Při výměně zkušeností zazněly oprávněné názory, že výuka by neměla probíhat jen ve školách, ale ve vyšších ročnících také ve firmách. To je myšlenka, kterou naše škola dlouhodobě prosazuje a vidí v ní jakýsi smysl své práce, protože jen tak naši absolventi neskončí na úřadu práce, ale uplatní se ve firmách.

Nejedná se o náhodný úspěch, ale o úspěch, kterému předchází dlouhodobá spolupráce s desítkami firem ve Zlínském kraji.

Bc. Petr Málek

Diplom 1. místo doporučeno zaměstnavateli

Tisková informace ZL