V budově DM2

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ

Domov mládeže Zlín
Růmy 4050
760 01 Zlín

telefon: 577 210 134
e-mail: renata.kolarova@spspzlin.cz

Nabízíme ubytování
přihláška do DM2 2020_2021

jméno telefon funkce e-mail
Mgr. Františka Fojtů

577 314 017

zástupce ředitele pro VMV frantiska.fojtu@spspzlin.cz
Mgr. Kolářová Renata 577 210 134 vychovatelé  
Mgr. Dujková Eva      
Bc. Plucis Robin      

 

 

 

 

 

Budete studovat SŠ, VOŠ, VŠ ve Zlíně – hledáte kvalitní ubytování?

Rádi Vás přivítáme mezi námi!

Ve školním roce poskytujeme ubytování chlapcům – žákům a studentům všech SŠ, VOŠ a případně i VŠ.

Ubytování je v třílůžkových pokojích vybavených k týdennímu studentskému životu.

Ubytovaní studenti mají k dispozici návštěvní místnost,studovny,společenské místnosti s televizí, domácím kinem a videem, počítačovou učebnu s přístupem na internet, WiFi, malou posilovnu,stolní tenis.
Na každém patře jsou kuchyňky vybavené chladničkou, vařičem, varnou konvicí a mikrovlnnou troubou. Nové sociální zařízení.

Stravování zajišťujeme ubytovaným žákům v jídelně DM 1 vzdáleném cca 100m od DM 2.

Ceny – školní rok 2016/17  pro žáky ZŠ, SŠ a VOŠ jsou následující:

Ubytování: 1 200,-Kč
Celodenní stravování: 75,00-Kč
Snídaně: 23,00 Kč
Oběd: 28,00 Kč
Večeře: 24,00 Kč
+ v měsíci září na stravovací kartu 200,-Kč

V případě zájmu si mohou ubytovaní žáci, studenti objednat i druhé jídlo, ale již za plnou cenu, tj. snídaně – 43,00 Kč, oběd – 60,50 Kč, studená večeře – 43,00 Kč, teplá večeře – 52,00 Kč

Stravovací karta zůstává vaším majetkem po celou dobu ubytování a při ukončení se nepoškozená vrací s nárokem na vyplacení 200-korunové zálohy zpět.

Každému ubytovanému je v DM vedena účetní počítačová evidence plateb a odběru stravy.Vyúčtování školního roku se provádí vždy k 30.6. , případný přeplatek se převádí do dalšího školního roku nebo se na žádost vrací na Váš bankovní účet.
Bližší informace obdržíte v dopise o přijetí do ubytování.

Cena pro studenty VŠ
Ubytování 1 600,-Kč
Stravování – studenti si zajišťují sami v menze VŠ kolejí

Zájmová činnost

Vzdělání
V DM 2 je počítačová učebna s internetem, ale také možnost připojení WiFi. Pedagogičtí pracovníci jsou připraveni žákům pomoci v doučování cizích jazyků – AJ, NJ, FJ. Pro studenty připravují vzdělávací kvízy a soutěže. V rámci prevence patologických jevů mezi mládeží např. realizujeme akční besedy s policisty MP Zlín a spoustu dalších akcí.

Sport
Přímo v DM je možné si zahrát stolní tenis, stolní fotbal, zacvičit si na multifunkčním posilovacím stroji a dalších fitness strojích. Mimo DM 2 – na hřišti školy nebo v tělocvičně si zájemci 3x týdně zahrají malou kopanou, volejbal, popř. košíkovou. V blízkosti DM 2 je možné využívat i další sportovní zařízení např. krytý plavecký bazén, sportovní halu, posilovny, v zimě pak lyžařský svah.

Zábava
Pro naše ubytované žáky a studenty připravujeme již tradičně např. Jablečné hodování, Vánoční inspirace, zábavné odpoledne s grilováním na závěr šk.roku aj. Samozřejmostí je nabídka možností účastnit se zajímavých divadelních představení, výstav, koncertů a dalších výchovně vzdělávacích programů a jednorázových akcí ve městě Zlíně.
Vlastní aktivity při přípravě programu jsou vítány a po dohodě s pedagogickými pracovníky realizovány.

Domovní rada
V DM 2 je v každém školním roce vytvořena z žáků a studentů šestičlenná domovní rada. Ta má možnost přenášet od spolubydlících jakékoliv návrhy a připomínky k chodu a činnosti v DM směrem k vedení DM. Pokud jsou opodstatněné a přináší zlepšení, jsou vždy brány jako podnět ke zlepšení naší práce.