Rozcestník

VYUČUJEME zajímavé a perpektivní obory – zaměřené na prakticky uplatnitelné znalosti.

NAUČÍTE se pracovat S MODERNÍ TECHNIKOU (strojírenství, polygrafie, elektrotechnika, informační technologie, robotika, automatizace).

VYBAVENÍ DÍLEN odborného výcviku je mezi TOP školami v ČR.

SPOLUPRACUJEME s význačnými společnostmi, firmami a institucemi v rámci stáží, praxí a odborného výcviku.

STIPENDIJNÍ krajský program u vybraných oborů.

MOTIVAČNÍ STIPENDIA vyplácená žákům partnerskými firmami.

Máte MOŽNOST využít ubytování a rovněž stravování ve školní jídelně.

Pořádáme LYŽAŘSKÝ KURZ, ZAHRANIČNÍ PROJEKTOVÉ AKTIVITY, SOUTĚŽE, STÁŽE v zahraničí i tuzemsku

Na ADAPTAČNÍM POBYTU pořádaném pro první ročníky získáte rychle nové kamarády.

NABÍZÍME zájmové kroužky (foto, technický, 3D, programování apod.)

Navštěvujeme MEZINÁRODNÍ VELETRHY A VÝSTAVY.

ZÍSKÁTE VELKÉ UPLATNĚNÍ PO UKONČENÍ STUDIA.

NAŠIM ABSOLVENTŮM SE OTEVÍRAJÍ MOŽNOSTI PRÁCE V TUZEMSKU I V ZAHRANIČÍ.