Stravování

Přihlášky na stravování na školní rok 2019/2020 budou k dispozici v termínu 20.5.2019 – 14.6.2019 následovně:

  • ke stažení na základě osobních přihlašovacích údajů jednotlivých strávníků (přihlašovací jméno+heslo) na https://stravovani.spspzlin.cz/
  • osobně k vyzvednutí v kanceláři č.203 v budově Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700
  • na e-mailu: eva.divokova@spspzlin.cz (do e-mailu je nutné napsat  školu, příjmení, jméno a datum narození strávníka)

Termín odevzdání řádně potvrzených přihlášek (razítko a podpis školy)  je do14.6.2019 v kanceláři č.203 budovy Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700.

Žáků ubytovaných na DM1 a DM2 se přihlášení na stravování netýká!

………………………………………………………………………………………………………………………

Stravování probíhá ve školní jídelně v budově Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700. Stravování (oběd) je poskytováno žákům a studentům SPŠP-COP a Gymnázia a JŠ Zlín a také zaměstnancům uvedených škol. Žáci a studenti všech škol, kteří jsou ubytováni na DM1 a DM2 se stravují celodenně, pokud nemají možnost stravovat oběd ve škole, kterou navštěvují. 

Cena oběda:

  • 11 – 14 let                  26,–Kč
  • 15 a více let               28,–Kč
  • Strávníci DČ              63,–Kč
  • Záloha na kartu       200,–Kč
     

Výdejní doba oběda:                Žáci a zaměstnanci:                 11.15 – 14.30 hodin                 

                                                          cizí strávnicí:                  11.15 – 11.45 hodin

Právo na zvýhodněnou cenu oběda pro žáky je pouze ve dnech pobytu ve škole a první den nemoci!

Neubytovaní žáci a studenti ve dnech, kdy nejsou přítomni ve škole, nemají nárok na zvýhodněnou cenu oběda a jsou povinni si v tyto dny oběd odhlásit!

V případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti lze uskutečnit přihlášení a odhlášení jídla na aktuální den telefonicky od 6.30 – 7.00 hod.

Z kapacitních důvodů nejsme schopni poskytnout stravování všem zájemcům o stravování, proto jsou přihlášky na stravování přidělovány dle:  „Kritérií výběru zájemců o stravování v jídelně Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700“.

Přihláška na stravování je platná pouze aktuální školní rok! Držení stravovací karty ani ISIC karty, stejně jako finanční prostředky na účtu, automaticky neznamenají stravování po celou dobu studia.

Každý rok je proto nutné se znovu přihlašovat na stravování.

 

S dotazy ohledně stravování, objednání nebo odhlášení jídel se obracejte na:

vedoucí stravování – Zlatka Baranová tel. 577 314 013, e-mail: zlatka.baranova@spspzlin.cz

S dotazy ohledně přihlášek, ID, přihlašovacích údajů, placení stravného a zůstatku na kontě na:

účetní – Eva Divoková, tel. 577 314 024, e-mail: eva.divokova@spspzlin.cz

Objednávání a rušení obědů

Objednání a rušení obědů ze dne na den je možné učinit pouze do 14:30 hod. Na další dny kdykoliv.
 
Upozornění – oběd na pondělí lze objednat nejpozději v předchozí pátek do 14:30 hod. Stejný vzor platí i při státních svátcích zasahujících do školních dnů.
 
Oběd lze objednat či zrušit i v daný den, avšak pouze telefonicky a jen v naléhavých případech do 07:00 hod.
 
 

stravovani_ulozeni_orezPři objednání přes internet je nutné objednávky nebo storna objednávek vždy potvrdit (tlačítko se symbolem diskety – nachází se v pravém horním rohu okna prohlížeče).

V případě, že objednávky nepotvrdíte, tak jídlo objednáno nemáte, i když vám prohlížeč ukazuje objednávku, protože jste neuložili změny!!!

 

 

 

Jídelní lístek  21. 10 – 25. 10. 2019

Jídelní lístek 14. 10. – 18. 10. 2019

Seznam alergenů

Značení alergenů v jídelním lístku

Vnitřní řád školní jídelny Domova mládeže 1