Stravování

 • Kritéria výběru zájemců o stravování v jídelně
 • Objednávky a odhlášení objednávek
 • Pro neubytované žáky
 • Pro ubytované žáky
 • Vyúčtování stravného – konec školního roku
 • Stravování probíhá ve školní jídelně, která se nachází v budově Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700. Stravování (oběd) je poskytováno žákům a studentům SPŠP-COP a Gymnázia a JŠ Zlín a také zaměstnancům uvedených škol. Žáci a studenti všech škol, kteří jsou ubytováni na DM1 a DM2 se stravují celodenně, pokud nemají možnost stravovat oběd ve škole, kterou navštěvují. 

  Placení stravy:                        Bezhotovostním převodem na bankovní účet

  Číslo účtu na placení stravy:  1461630237/0100

  Variabilní symbol:                   identifikační číslo (ID)  – desetimístné číslo

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Přihlášky na stravování pro stávající strávníky na školní rok 2020/2021 budou k dispozici v termínu 25.5.2020 – 19.6.2020 následovně:

  Termín odevzdání přihlášek je do 26.6.2020.

  Žáků ubytovaných na DM1 a DM2 se přihlášení na stravování netýká!

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Přihlášky  na stravování pro nové žáky 1. ročníků na školní rok 2020/2021 budou k dispozici následovně:

  • novým žákům SPŠP-COP budou přihlášky posílány e-mailem nebo budou osobně k vyzvednutí v kanceláři č. 321 L – p.Valová Monika, budova SPŠP-COP, Nad Ovčírnou IV 2528

  Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky ze SPŠP-COP je do 17.7.2020

  • pro nové žáky Gymnázia a JŠ k vyzvednutí osobně po donesení zápisového lístku v kanceláři č.201 – p.Večerková, budova Gymnázia a JŠ, nám.T.G.Masaryka 2734

  Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky z Gymnázia a JŠ je do 17.7.2020

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Cena oběda od 1.9.2020:

  • 11 – 14 let                  28,–Kč
  • 15 a více let               30,–Kč
  • Strávníci DČ              70,–Kč
  • Záloha na kartu       200,–Kč
    

  Výdejní doba oběda:                Žáci a zaměstnanci:                 11.15 – 14.30 hodin                 

                                                            cizí strávnicí:                  11.15 – 11.45 hodin

  Právo na zvýhodněnou cenu oběda pro žáky je pouze ve dnech pobytu ve škole a první den nemoci!

  Neubytovaní žáci a studenti ve dnech, kdy nejsou přítomni ve škole, nemají nárok na zvýhodněnou cenu oběda a jsou povinni si v tyto dny oběd odhlásit!

  V případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti lze uskutečnit přihlášení a odhlášení jídla na aktuální den telefonicky od 6.30 – 7.00 hod.

  Z kapacitních důvodů nejsme schopni poskytnout stravování všem zájemcům o stravování, proto jsou přihlášky na stravování přidělovány dle:  „Kritérií výběru zájemců o stravování v jídelně Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700“.

  Přihláška na stravování je platná pouze aktuální školní rok! Držení stravovací karty ani ISIC karty, stejně jako finanční prostředky na účtu, automaticky neznamenají stravování po celou dobu studia.

  Každý rok je proto nutné se znovu přihlašovat na stravování.

  Změna ceny stravy platné od 1. 9. 2020

  Studenti ubytovaní:
  nárok na odběr jednoho jídla dotovaného státem
                 snídaně 27,–Kč
                 oběd 30,–Kč
                 večeře 28,–Kč

  Pouze pro ubytované: Objednáte-li si další jídlo zaplatíte za:
                snídani 55,– Kč
                oběd 70,– Kč
                večeři – teplou 65 Kč
                večeři – studenou 55 Kč

   

  S dotazy ohledně stravování, objednání nebo odhlášení jídel se obracejte na:

  vedoucí stravování – Zlatka Baranová tel. 577 314 013, e-mail: zlatka.baranova@spspzlin.cz

  S dotazy ohledně přihlášek, ID, přihlašovacích údajů, placení stravného a zůstatku na kontě na:

  účetní, tel. 577 314 024, e-mail: simona.marynikova@spspzlin.cz

  Objednávání a rušení obědů

  Objednání a rušení obědů ze dne na den je možné učinit pouze do 14:30 hod. Na další dny kdykoliv.
   
  Upozornění – oběd na pondělí lze objednat nejpozději v předchozí pátek do 14:30 hod. Stejný vzor platí i při státních svátcích zasahujících do školních dnů.
   
  Oběd lze objednat či zrušit i v daný den, avšak pouze telefonicky a jen v naléhavých případech do 07:00 hod.
   
   

  stravovani_ulozeni_orezPři objednání přes internet je nutné objednávky nebo storna objednávek vždy potvrdit (tlačítko se symbolem diskety – nachází se v pravém horním rohu okna prohlížeče).

  V případě, že objednávky nepotvrdíte, tak jídlo objednáno nemáte, i když vám prohlížeč ukazuje objednávku, protože jste neuložili změny!!!

   

   

   

  Jídelní lístek 2. 11. – 6. 11. 2020

  Jídelní lístek 12. 10. – 16. 10. 2020

  Seznam alergenů

  Značení alergenů v jídelním lístku

  Vnitřní řád školní jídelny Domova mládeže 1