Stravování

Úvodní stránka/Stravování

Stravování probíhá ve školní jídelně, která se nachází v budově Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700. Stravování (oběd) je poskytováno žákům a studentům SPŠP-COP a Gymnázia a JŠ Zlín a také zaměstnancům uvedených škol. Žáci a studenti všech škol, kteří jsou ubytováni na DM1 a DM2 se stravují celodenně, pokud nemají možnost stravovat oběd ve škole, kterou navštěvují. 

Placení stravy:                        Bezhotovostním převodem na bankovní účet

Číslo účtu na placení stravy:  1461630237/0100

Variabilní symbol:                   identifikační číslo (ID)  – desetimístné číslo

………………………………………………………………………………………………………………………

Přihlášky na stravování pro stávající strávníky na školní rok 2023/2024 budou k dispozici v termínu 2. 5. 2023 – 30. 6. 2023 následovně:

Termín odevzdání přihlášek je do 30. 6. 2023.

Žáků ubytovaných na DM1 a DM2 se přihlášení na stravování netýká!

………………………………………………………………………………………………………………………

Přihlášky  na stravování pro nové žáky 1. ročníků na školní rok 2023/2024 budou k dispozici následovně:

  • novým žákům SPŠP-COP budou přihlášky posílány e-mailem nebo budou osobně k vyzvednutí v kanceláři č. 321 L – p.Valová Monika, budova SPŠP-COP, Nad Ovčírnou IV 2528

Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky ze SPŠP-COP je do 30. 6. 2023

  • pro nové žáky Gymnázia a JŠ k vyzvednutí osobně po donesení zápisového lístku v kanceláři č.201 – p.Večerková, budova Gymnázia a JŠ, nám.T.G.Masaryka 2734

Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky z Gymnázia a JŠ je do 30. 6. 2023

………………………………………………………………………………………………………………………

Cena oběda od 1. 8. 2022:

  • 11 – 14 let                  35,–Kč
  • 15 a více let               38,–Kč
  • Strávníci DČ              85,–Kč
  • Záloha na kartu       200,–Kč

Výdejní doba oběda:                Žáci a zaměstnanci:                 11.00 – 14.30 hodin                 

                                                          cizí strávnicí:                  11.00 – 13.00 hodin

Právo na zvýhodněnou cenu oběda pro žáky je pouze ve dnech pobytu ve škole a první den nemoci!

Neubytovaní žáci a studenti ve dnech, kdy nejsou přítomni ve škole, nemají nárok na zvýhodněnou cenu oběda a jsou povinni si v tyto dny oběd odhlásit!

V případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti lze uskutečnit přihlášení a odhlášení jídla na aktuální den telefonicky od 6.30 – 7.00 hod.

Z kapacitních důvodů nejsme schopni poskytnout stravování všem zájemcům o stravování, proto jsou přihlášky na stravování přidělovány dle:  „Kritérií výběru zájemců o stravování v jídelně Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700“.

Přihláška na stravování je platná pouze aktuální školní rok! Držení stravovací karty ani ISIC karty, stejně jako finanční prostředky na účtu, automaticky neznamenají stravování po celou dobu studia.

Každý rok je proto nutné se znovu přihlašovat na stravování.

Ceny stravy platné od 1. 8. 2022

Studenti ubytovaní:
nárok na odběr jednoho jídla dotovaného státem
               snídaně 32,–Kč
               oběd 38,–Kč
               večeře 35,–Kč

Pouze pro ubytované: Objednáte-li si další jídlo zaplatíte za:
              snídani 65,– Kč
              oběd 85,– Kč
              večeři – teplou 80 Kč
              večeři – studenou 80 Kč

 

S dotazy ohledně stravování, objednání nebo odhlášení jídel se obracejte na:

vedoucí stravování – Zlatka Baranová tel. 577 314 013, e-mail: zlatka.baranova@spspzlin.cz

S dotazy ohledně přihlášek, ID, přihlašovacích údajů, placení stravného a zůstatku na kontě na:

účetní, tel. 577 314 024, e-mail: simona.marynikova@spspzlin.cz

Objednávání a rušení obědů

Objednání a rušení obědů ze dne na den je možné učinit pouze do 14:30 hod. Na další dny kdykoliv.
 
Upozornění – oběd na pondělí lze objednat nejpozději v předchozí pátek do 14:30 hod. Stejný vzor platí i při státních svátcích zasahujících do školních dnů.
 
Oběd lze objednat či zrušit i v daný den, avšak pouze telefonicky a jen v naléhavých případech do 07:00 hod.
 

Online objednávání:

Přímý odkaz nebo www.strava.cz, jídelna č. 11437

Přístupové údaje pro online objednávání:

  • zaměstnanci a žáci SPŠP-COP, kteří se do dočasného systému přihlašovali pomocí údajů do školní sítě, mají přiděleny nové údaje; najdou je ve školním Intranetu
  • ostatní uživatelé použijí tytéž údaje, které používali pro přihlášení do dočasného stravovacího systému

Po přihlášení do nového stravovacího systému si prosíme nastavte svoje heslo.

Využít můžete také mobilní aplikaci Strava.cz pro Android a iOS.

Výdej jídel probíhá prostřednictvím karet a čipů. Pokud jste si nestihli do systému uložit svoji kartu nebo čip, můžete to provést na samoobslužném objednacím terminálu v jídelně nebo u účetní Domova mládeže 1 paní Maryníkové.

Při objednání přes internet je nutné objednávky nebo storna objednávek vždy potvrdit – uložit.

Jídelní lístek 5. 6. – 9. 6. 2023

Jídelní lístek 29. 5. – 2. 6. 2023

Seznam alergenů

Značení alergenů v jídelním lístku

Vnitřní řád školní jídelny Domova mládeže 1