Stravování

 • Kritéria výběru zájemců o stravování v jídelně
 • Objednávky a odhlášení objednávek
 • Pro neubytované žáky
 • Pro ubytované žáky
 • Vyúčtování stravného – konec školního roku
 •  

  Stravování probíhá ve školní jídelně, která se nachází v budově Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700. Stravování (oběd) je poskytováno žákům a studentům SPŠP-COP a Gymnázia a JŠ Zlín a také zaměstnancům uvedených škol. Žáci a studenti všech škol, kteří jsou ubytováni na DM1 a DM2 se stravují celodenně, pokud nemají možnost stravovat oběd ve škole, kterou navštěvují. 

  Placení stravy:                        Bezhotovostním převodem na bankovní účet

  Číslo účtu na placení stravy:  1461630237/0100

  Variabilní symbol:                   identifikační číslo (ID)  – desetimístné číslo

   

  VYÚČTOVÁNÍ
  INFORMACE-MATURANTI+OSTATNÍ STRÁVNÍCI

  Vyúčtování zůstatku – maturanti z Gymnázia a JŠ Zlín – žáci, kteří v letošním roce maturují, mohou již nyní požádat o vyúčtování stravování a o vrácení zůstatku na kontě na e-mailu: eva.divokova@spspzlin.cz (do e-mailu prosím uveďte jméno, příjmení a datum narození strávníka).

  Vyúčtování zůstatku – maturanti a učni ze SPŠP-COP – žáci a učni, kteří v letošním roce maturují nebo ukončují školu učňovskými zkouškami mohou již nyní ukončit stravování v kanceláři č.203 na Domově mládeže 1 (v pracovní dny 8-12 hod.), kde vrátí stravovací kartu (v případě vrácení nepoškozené a funkční karty se vrací k zůstatku záloha 200,– Kč na kartu) a teprve pak proběhne vyúčtování.

  Vratka přeplatku – ostatní strávníci – výjimečně lze v tomto školním roce již nyní požádat o vratku přeplatku za stravné na e-mailu: eva.divokova@spspzlin.cz (do e-mailu prosím uveďte jméno, příjmení a datum narození strávníka).

  Všechny zůstatky na kontě jsou vždy posílány na číslo bankovního účtu, ze kterého jsou zálohy na stravování placeny.
  Nevyžádané zůstatky budou automaticky převedeny do dalšího školního roku.

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Přihlášky na stravování pro stávající strávníky na školní rok 2020/2021 budou k dispozici v termínu 25.5.2020 – 19.6.2020 následovně:

  • ke stažení na základě osobních přihlašovacích údajů jednotlivých strávníků (přihlašovací jméno+heslo) na https://stravovani.spspzlin.cz/
  • na e-mailu: eva.divokova@spspzlin.cz (do e-mailu je nutné napsat  školu, příjmení, jméno a datum narození strávníka)

  Prosíme žáky, aby si NECHODILI !!! potvrzovat přihlášky do kanceláří jednotlivých škol a pouze podepsané buď zákonnými zástupci (u nezletilých žáků) nebo již zletilými žáky dodali na vrátnici Domova mládeže 1, nám. T.G.Masaryka 2700, Zlín – v pracovní dny  od 8-12 hod. nebo oscanované posílali na e-mail: eva.divokova@spspzlin.cz , případně posílali poštou na výše uvedenou adresu – razítko školy zajistíme vzhledem k mimořádné situaci v letošním školním roce dodatečně.

  Termín odevzdání přihlášek je do 26.6.2020.

  Žáků ubytovaných na DM1 a DM2 se přihlášení na stravování netýká!

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Přihlášky  na stravování pro nové žáky 1. ročníků na školní rok 2020/2021 budou k dispozici následovně:

  • novým žákům SPŠP-COP budou přihlášky posílány e-mailem nebo budou osobně k vyzvednutí v kanceláři č. 321 L – p.Valová Monika, budova SPŠP-COP, Nad Ovčírnou IV 2528

  Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky ze SPŠP-COP je do 17.7.2020

  • pro nové žáky Gymnázia a JŠ k vyzvednutí osobně po donesení zápisového lístku v kanceláři č.201 – p.Večerková, budova Gymnázia a JŠ, nám.T.G.Masaryka 2734

  Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky z Gymnázia a JŠ je do 17.7.2020

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Cena oběda:

  • 11 – 14 let                  26,–Kč
  • 15 a více let               28,–Kč
  • Strávníci DČ              65,–Kč
  • Záloha na kartu       200,–Kč
    

  Výdejní doba oběda:                Žáci a zaměstnanci:                 11.15 – 14.30 hodin                 

                                                            cizí strávnicí:                  11.15 – 11.45 hodin

  Právo na zvýhodněnou cenu oběda pro žáky je pouze ve dnech pobytu ve škole a první den nemoci!

  Neubytovaní žáci a studenti ve dnech, kdy nejsou přítomni ve škole, nemají nárok na zvýhodněnou cenu oběda a jsou povinni si v tyto dny oběd odhlásit!

  V případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti lze uskutečnit přihlášení a odhlášení jídla na aktuální den telefonicky od 6.30 – 7.00 hod.

  Z kapacitních důvodů nejsme schopni poskytnout stravování všem zájemcům o stravování, proto jsou přihlášky na stravování přidělovány dle:  „Kritérií výběru zájemců o stravování v jídelně Domova mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700“.

  Přihláška na stravování je platná pouze aktuální školní rok! Držení stravovací karty ani ISIC karty, stejně jako finanční prostředky na účtu, automaticky neznamenají stravování po celou dobu studia.

  Každý rok je proto nutné se znovu přihlašovat na stravování.

  Změna ceny stravy platné od 1. 9. 2019

  Studenti ubytovaní:
  nárok na odběr jednoho jídla dotovaného státem
                 snídaně 25,–Kč
                 oběd 28,–Kč
                 večeře 27,–Kč

  Pouze pro ubytované: Objednáte-li si další jídlo zaplatíte za:
                snídani 48,– Kč
                oběd 65,– Kč
                večeři – teplou 57 Kč
                večeři – studenou 47 Kč

   

  S dotazy ohledně stravování, objednání nebo odhlášení jídel se obracejte na:

  vedoucí stravování – Zlatka Baranová tel. 577 314 013, e-mail: zlatka.baranova@spspzlin.cz

  S dotazy ohledně přihlášek, ID, přihlašovacích údajů, placení stravného a zůstatku na kontě na:

  účetní – Eva Divoková, tel. 577 314 024, e-mail: eva.divokova@spspzlin.cz

  Objednávání a rušení obědů

  Objednání a rušení obědů ze dne na den je možné učinit pouze do 14:30 hod. Na další dny kdykoliv.
   
  Upozornění – oběd na pondělí lze objednat nejpozději v předchozí pátek do 14:30 hod. Stejný vzor platí i při státních svátcích zasahujících do školních dnů.
   
  Oběd lze objednat či zrušit i v daný den, avšak pouze telefonicky a jen v naléhavých případech do 07:00 hod.
   
   

  stravovani_ulozeni_orezPři objednání přes internet je nutné objednávky nebo storna objednávek vždy potvrdit (tlačítko se symbolem diskety – nachází se v pravém horním rohu okna prohlížeče).

  V případě, že objednávky nepotvrdíte, tak jídlo objednáno nemáte, i když vám prohlížeč ukazuje objednávku, protože jste neuložili změny!!!

   

   

   

   

  Seznam alergenů

  Značení alergenů v jídelním lístku

  Vnitřní řád školní jídelny Domova mládeže 1