Interní podmínky soutěže

Úvodní stránka/Robotická fidlovačka/Interní podmínky soutěže

1. Přihlásit se může každý žák, který splňuje všeobecné podmínky soutěže http://www.sps.hranet.cz/samelm/

2.    Jsou vypsány tyto kategorie:
I.    kategorie: žáci ZŠ
II.    kategorie: žáci ZŠ s analogovými roboty
III.    kategorie: žáci SŠ s robotem s mikroprocesorem
IV.    kategorie: studenti a absolventi VŠ
V případě potřeby může být vypsána další kategorie

3.    Dráhy budou dvě:
I.    dráha: rychlá,     menší počet zatáček s větším poloměrem než 10 cm
II.    dráha: pomalá, více zatáček s poloměrem 10 cm
Obě dráhy budou uzavřenými okruhy s totožnou elektronickou závorou START – CÍL. Šířka čáry je 1,5 cm, poloměr zatáček je minimálně 10 cm.
Robot bude nasazen na dráhu před branou (START). Čas se začne odpočítávat při jejím projetí.  Po překonání okruhu robot projede toutéž branou (CÍL) a čas se zastaví.
4.    Úprava pravidel pro jednotlivé kategorie je možná po dohodě všech zástupců soutěžních týmů Připomínky a návrhy lze zaslat společně s přihláškou. Veškeré návrhy změn budou zpřístupněny na webových stránkách i na místě před samotnou soutěží. Jako pořadatelé si vyhrazujeme právo posledního rozhodnutí. Zároveň se zavazujeme, že se nebudeme bránit změnám, bude-li pro ně od zástupců jednotlivých týmů dostatečná podpora.

5.    Soutěž se bude konat v budově Domova mládeže 1, nám. T. G. Masaryka 2700, Zlín. Soutěžní místnost bude přístupná od 8.00 hodin. Soutěž bude zahájena v 9.00 hodin. Měřené jízdy robotů začnou v 10.00hodin.
Jestliže vám časový harmonogram nevyhovuje (nepříznivé dopravní spojení), poznačte prosím do přihlášky své časové dispozice.  Pokusíme se vyhovět.
V budově Domova mládeže 1 se nachází školní jídelna.  Závazný počet strávníků vyplňte do přihlášky. Stravné hradí vysílající škola (cena oběda = 60 Kč ).

Přihlédněte k těmto doporučením:
Příjezdové souřadnice:
Parkovat můžete  v těsné blízkosti okolních budov. V 7. 30 jsou ale parkovací místa většinou obsazena. Značená parkoviště jsou placená.
V budově SPŠP-COP (100 m od Domova mládeže) je možno využít bufetu.

Odkazy:
http://www.sps.hranet.cz/samelm/
http://www.sps.hranet.cz/samelm/pravidla.htm