Mechanik elektrotechnik

DSCF4278Výuka tohoto oboru je rozdělena na teoretickou výuku a praktickou výuku. V prvním ročníku je výuka za 14 dní rozdělena na 3 dny praktické výuky v délce 6 hodin a 7 dní teoretické výuky. Praktická výuka v třetině školního roku je zaměřena na rukodělný výcvik, při kterém si žáci osvojí manuální základy všech způsobů zpracování materiálů, spojování a výroby jednoduchých součástí. Tato část výuky je důležitá hlavně pro získání potřebných základů a návyků manuálních činností, které budou absolventi při své budoucí činnosti potřebovat. Dvě třetiny školního roku je výuka realizována v našich moderně vybavených učebnách a je zaměřena na získání teoretických a praktických základních znalostí a dovedností v oboru slaboproudé elektrotechniky.

Náplní výuky prvního ročníku jsou základní informace o pasivních a jednoduchých aktivních elektrotechnických součástkách, principu činnosti, a jejich funkci v elektrotechnických obvodech a technologii výroby. Dále základy návrhu, výroby a osazování desek plošných spojů a diagnostikování poruch v jednoduchých elektronických obvodech. Součástí výuky jsou také všeobecné znalosti o výrobě a distribuci elektrické energie, principy činnosti jednoduchých elektrotechnických strojů a základy měření elektrických veličin ve vztahu k praxi.
Ve druhém a třetím ročníku je výuka za 14 dní rozdělena na 3 dny praktické výuky a 7 dní teoretické výuky. Praktická výuka trvá vždy 7 hodin denně. Praktická výuka druhého ročníku je vyučována v našich odborných učebnách a je zaměřena převážně na polovodičové komponenty. Obsahem výuky, je osvojení znalostí o funkci polovodičových součástek jako bipolární a unipolární tranzistory, diody, jednoduché integrované obvody a logická hradla. Absolventi se také učí používat programy pro simulaci elektrických obvodů a návrhy plošných spojů. Součástí výuky je také měření na osciloskopech a čítačích.

Ve třetím ročníku mohou žáci, kteří zvládají praktickou výuku ve škole, docházet ve dvou měsících k sociálním partnerům, kde si prakticky prověří osvojené znalosti a dovednosti, ale hlavně získají další cenné zkušenosti a dovednosti. Praktická výuka v odborných učebnách je zaměřena na složitější funkční celky, mezi které patří operační zesilovače, klopné obvody, posuvné registry, čítače a mnohé další. Učí se základy programování a praktického využití jednočipových mikroprocesorů. Součástí výuky třetího ročníku je diagnostika počítačů, kde si žáci osvojí základní znalosti o funkci jednotlivých komponentů počítače, mezi které patří základní desky, grafické karty paměti, pevné disky optické mechaniky. Získávají základy počítačové gramotnosti ve vztahu k bezpečné práci na internetu, učí se realizovat zapojení počítačových sítí a nastavovat aktivní síťové prvky pro připojení k této síti. Dokáží nainstalovat operační systém, antivirový program a další typy softwaru spojené se základní činností počítače.

Ve čtvrtém ročníku probíhá výuka ve 14-denním cyklu vždy 2 dny praktické výuky a 8 dní teoretické výuky. V praktické výuce docházejí žáci první měsíc do odborných učeben, kde si zopakují dovednosti z předchozích ročníků. Dalších 6 měsíců probíhá praktická výuka u sociálních partnerů, kde žáci získají znalosti a dovednosti, které budou velmi cenné v jejich dalším profesním životě. Poslední dva měsíce probíhá výuka v prostorách školy. V průběhu těchto měsíců žáci dokončí plánovanou výuku a jsou našimi učiteli dokonale připravováni na maturitní zkoušky.
Výběr sociálních partnerů je prováděn velmi důsledně, hlavně s ohledem na kvalitu a možnosti zdokonalování dovedností a schopností našich žáků.

Odborné učebny pro výuku žáků tohoto oboru jsou vybudovány a vybaveny ve spolupráci s dominantními výrobci elektroinstalačních materiálu v naší republice a Evropě. Díky této spolupráci, která je mnohdy exklusivní v regionu, mají naši žáci jistotu, že pracují s nejmodernější technikou, která je nyní v praxi velmi žádaná a používaná. Mezi tyto partnery patří například společnosti ABB, HAGER, Schneider Electric, SALTEK, EATON, INELS, Elko EP, Siemens a Beckhoff a také výrobci softwaru pro simulace, návrhy plošných spojů, testování apod.