Maturitní­ obory

Úvodní stránka/Maturitní­ obory

Experimentální ověřování MŠMT – maturitní vysvědčení  + výuční list za čtyři roky studia!

Jen sedm škol, včetně naší, je Ministerstvem školství zařazeno do ověřování u některých maturitních oborů tak, aby jejich žáci, pokud mají zájem, v průběhu studia získali jak výuční list (závěrečná zkouška ve 3. ročníku studia), tak maturitní vysvědčení (ve 4. ročníku studia).

Výuční list ve 3. ročníku studia lze získat u maturitních oborů:

Maturitní obor: Výuční list:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-H/01 Reprodukční grafik

 

Maturitní­ obory

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Zaměření – Programování CNC strojů

Učební plán – Mechanik seřizovač – CNC

Absolvent čtyřletého studijního oboru může být zařazen na pracoviště technické přípravy výroby, po zapracování sestavuje i složitější programy pro CNC stroje, řeší technologické úlohy pomocí výpočetní techniky a zastává nižší i střední funkce v řízení výroby a při technické přípravě výroby. Je schopen obsluhovat CNC obráběcí stroje a linky nebo v tomto oboru podnikat. Součástí výuky je kreslení výkresů v CADu.  Výuka ve 3. ročníku probíhá na CNC strojích vybavených řídicím systémem Siemens v prostorách odborného výcviku školy. Ve 4. ročníku je výuka na provozních pracovištích firem a organizací. Žáci jsou zařazeni do výrobního procesu a setkávají se s novými trendy výroby a s moderními technologiemi včetně 3D měření na měřících strojích. Všechny nově získané vědomosti jsou předpokladem pro získání práce nebo dalšího studia na vysoké škole. Spousta našich absolventů pracuje ve firmách, kde právě měli ve 4. ročníku praxi. Při průměrné hodinové 50 – ti korunové mzdě, sedmihodinové pracovní době a 50 dnech odborného výcviku ve firmě získají 17 500 korun.  Zájem o tyto žáky je tak velký, že firmy si už po 1. pololetí 1. ročníku vybírají žáky a po celou dobu studia jim pololetně vyplácí prospěchové stipendium na základě dosaženého prospěchu. Odměny se pohybují v rozsahu 1 500,- až 9 000,-  korun pololetně. Zisk stipendia přitom není podmíněn nástupem do firmy, firmy si pouze snaží získat co nejlepší žáky. V současné době prospěchové stipendium vyplácejí firmy: Mould & Matic Solutions s.r.o., Greiner packaging Slušovice s.r.o., ZAKO Turčín spol. s r.o., ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s., Tajmac – ZPS, a.s., Geniczech – M, spol. s r.o., FLOW TECH, s.r.o., Kovárna VIVA Zlín, a.s. Zajímavý stipendijní program má také firma Continental Barum, s.r.o. Žákům jsou také nabízeny brigády. Vždy je reálná možnost získat zaměstnání.

Zaměření – Programování plastikářských strojů

Učební plán – Mechanik seřizovač – Programování plastikářských strojů

Úkolem studijního oboru je připravit žáky do firem v plastikářském odvětví. Žáci si během studia osvojí znalosti a dovednosti z praktické výuky na vstřikovacích strojích, měření na 3D souřadnicových strojích nebo například při obsluze PLC prvků. Naučí se číst a tvořit výkresovou dokumentaci, modelovat jednoduché vstřikovací formy a obsluhovat různé plastikářské periférie. Naučí rozeznávat druhy plastů a technologii jejich zpracování. Získané znalosti ze školy poté uplatní při výuce ve firmách, kde si žáci osvojí odborné dovednosti přímo v reálných podmínkách.

Díky všestrannosti a kvalitě výuky tohoto oboru mohou žáci po absolvování naší školy pokračovat ve studiu na jakékoliv technicky zaměřené vysoké škole, začít podnikat nebo nalézt zaměstnání u prestižních firem s možností kariérního růstu.

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Učební plán – Mechanik elektrotechnik

Absolvent oboru Mechanik elektrotechnik najde uplatnění zejména v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, diagnostiky, revizní a servisní techniky. Uplatní se také ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat, jako operátor a programátor počítačů nebo mikropočítačů, při instalacích, údržbě a nastavování slaboproudých technologií jako jsou datové sítě, elektronické zabezpečovací systémy, průmyslové stroje a zařízení a také systémy řízení a automatizace průmyslových systémů.

Výuka tohoto oboru je zajištěna v moderně vybavených odborných učebnách s využitím audiovizuální, digitální a výpočetní techniky, robotiky, kamerových a zabezpečovacích systémů a automatizační a regulační techniky. Žáci mohou v průběhu 3. a 4. ročníku uskutečnit část odborné výuky ve firmách, kde jsou za vykonanou práci finančně ohodnoceni. Nejlepší žáci mohou navíc získat ve 2. a 3. ročníku prospěchové stipendium až 2.000 Kč měsíčně. Za dobu studia může částka za práci ve firmách a prospěchové stipendium dosáhnout celkem až 49.000 Kč, tzn. průměrně více než 1.200 Kč za měsíc studia.

Díky výuce ve firmách si žáci osvojí odborné dovednosti přímo v reálných podmínkách a navíc mohou získat zaměstnání u prestižních podniků, jako jsou Continental Barum spol. s r.o., Elmo a.s., TAJMAC – ZPS a.s. a další.

Díky všestrannosti a kvalitě výuky tohoto oboru mohou žáci po absolvování naší školy pokračovat ve studiu na jakékoliv technicky zaměřené vysoké škole, začít podnikat nebo nalézt zaměstnání u prestižních firem s možností kariérního růstu.

 

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Učební plán – Reprodukční grafik pro média

Úkolem studijního oboru je připravit studenty pro výkon pracovních činností v oblasti obsluhy složitých elektronických systémů polygrafických pracovišť, digitálního zpracování obrazu a textu, výroby multimediálních prezentací včetně produkce časopisů, knih a reklamních materiálů. Širší odborná rovina je zaměřena na technologii, polygrafické materiály, všeobecnou polygrafii, ekonomiku a kalkulaci. V užším pojetí jde o ucelený systém poznatků z oblasti technologických postupů a principů obrazové reprodukce. Toto vzdělávání probíhá jak klasickou metodou, tak za použití výkonných počítačů v grafických programech s náročnou montáží a retuší obrazů. Vytváření grafických dokumentů, zhotovování tiskových předloh a polygrafické montáže.

18-20-M/01 Informační technologie

Školní vzdělávací program tohoto oboru je nazván Počítačové sítě a robotika. Obor je vhodný jak pro chlapce, tak pro děvčata. Do studia se mohou hlásit všichni ti, kteří mají zájem se vzdělávat v informačních a komunikačních prostředcích obecně s cílem stát se klasickým „ajťákem“, tak rovněž ti zájemci, kterým učarovala moderní technika třetího tisíciletí v podobě robotů, inteligentních zařízení, automatizace, dronů apod. Při nástupu žáků se v žádném případě nepředpokládají a ani nepožadují hlubší znalosti či dovednosti v oblasti výpočetní techniky. Předpokládáme hlavně zájem o studium v tomto oboru a běžné ovládání PC vyučované na základní škole.

Přijímací řízení pro maturitní obory