STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ | Co se třídí to se nosí 2008