Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Důležité, Ocenění, Strojírenské obory/Bc. Petr Málek, vedoucí učitel odborného výcviku, byl oceněn Zlínským krajem za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace

Bc. Petr Málek, vedoucí učitel odborného výcviku, byl oceněn Zlínským krajem za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace

Pan Bc. Petr Málek převzal z rukou hejtmana Zlínského kraje dne 5. dubna 2016 významné ocenění za pedagogickou činnost. Slavnostního aktu, který se uskutečnil v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě se mimo dalších oceněných pedagogů účastnil a ceny předával pan Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, pan Petr Navrátil, radní zlínského kraje zodpovědný za oblast školství a další významní představitele kraje a regionu.

Máme velkou radost, že náš vedoucí učitel odborného výcviku strojírenských oborů, Bc. Petr Málek, získal Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje za významný přínos a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství. Slavnostní ocenění proběhlo dne 5. 4. 2016 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Ocenění předával osobně hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a radní pro školství Petr Navrátil.

Pan Bc. Petr Málek pracuje ve školství 36 let, po celou dobu v naší Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín. Z toho 21 let v pozici učitele odborného výcviku strojírenských oborů a posledních 15 let jako vedoucí učitel odborného výcviku.

Od počátku svého působení škole se vyznačoval velmi vstřícným postojem k žákům a velkou snahou o zkvalitňování jejich výuky. Těmto dvěma cílům vlastně „zasvětil“ celé své pedagogické snažení. Tyto jeho cíle, plněny po celá ta dlouhá léta, mají velký přesah do celého pedagogického úsilí na naší škole a velký přínos pro žáky samotné.

Pan Bc. Petr Málek je velmi náročný učitel a vedoucí, ale na druhou stranu velmi vstřícný a férový. Toto na něm oceňují nejen jeho podřízení učitelé a vedení školy, ale zejména žáci, kteří ho neváhají oslovit s řešením problémů, ale i s hledáním zaměstnání po ukončení studia.

Mimo to, je v jeho případě ocenitelné velké a úspěšné snažení o neustálé zdokonalování výuky v odborném výcviku. Téměř každodenně komunikuje s firmami zlínského regionu. Podařilo se mu zajištění pravidelných stipendií pro desítky žáků od mnoha firem. Taktéž podporu při nákupech nových strojů, nástrojů a zařízení. Dále je velmi aktivní a úspěšný v umisťování žáků na pracoviště firem na celé jejich poslední ročníky studia. Což probíhá v desítkách firem a zúčastňují se jich žáci, kterých počet atakuje ročně téměř stovku.

Osobně si nejvíce cením těchto přínosů jeho snažení :

– spolupráce školy se strojírenskými firmami a jejich finanční a materiální podpora, která od roku 2000 dosáhla částky 6 373 524 korun. To nám umožňuje rozvíjet a modernizovat daleko intenzivněji strojírenské obory a držet tak krok s rozvojem průmyslu.

– prospěchové stipendium, které vyplácí strojírenské firmy žákům maturitních a učebních oborů. V současné době toto stipendium vyplácí 11 firem, které si žáky vybírají v prvním ročníku a po dobu studia na základě kritérií, která firma sama stanoví pololetně vyplácí odměny. Ve vyšších ročnících pak žáci mají odborný výcvik v těchto firmách a po absolvování školy najdou zde uplatnění.

–  dobrá propagace školy u veřejnosti a firem má souvislost se zájmem žáků o strojírenské obory, která je v současné době nebývalá.

– ochota a vstřícnost při řešení koncepčních záležitostí, které mohou být přínosem, ale také vždy jsou velkou komplikací pro něj a pro jeho oddělení odborného výcviku – různé projekty ESF, spolupráce se žáky ZŠ, různé soutěže, výměnné pobyty žáků, zážitkové dny a další.

Jeho pedagogický a osobní přínos pro žáky, školu a strojírenské odvětví v našem regionu je obrovské a uznávané i mimo naší školu. Jsem přesvědčen, že takto kvalitní pedagog a člověk je správným kandidátem na toto ocenění.

Kandidaturu Bc. Petra Málka podpořil i kolektiv pedagogických pracovníků školy, školská rada SPŠP – COP Zlín a Základní organizace OS KOVO při SPŠP – COP Zlín. Taktéž toto rozhodnutí vítají významné zlínské strojírenské firmy.

Ing. Jiří Charvát
ředitel školy

O významu akce se můžete dočíst v přiloženém odkazu – https://kr-zlinsky.cz.

Publikováno: 7.4.2016|Kategorie: Důležité, Ocenění, Strojírenské obory|