Organizace výuky – Reprodukční grafik pro média

Úvodní stránka/Přehled oborů/Polygrafické obory/Reprodukční grafik pro média/Organizace výuky – Reprodukční grafik pro média

Výuka studijního oboru Reprodukční grafik pro média (34-53-L/01) probíhá jak v teoretické, tak praktické rovině. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Ročník Počet dnů teoretické a praktické výuky během 14denního cyklu
první 8 dní teorie 2 dny odborného výcviku
druhý 6 dní teorie 4 dny odborného výcviku
třetí 6 dní teorie 4 dny odborného výcviku
čtvrtý 7 dní teorie 3 dny odborného výcviku

Ve třetím ročníku navíc probíhají stáže v polygrafických firmách zlínského kraje pod vedením zkušených odborníků z oboru.

Během studia tohoto oboru se žáci seznámí s profesionálními programy pro zpracování textu, grafiky, digitální prezentace, animace a film a to jak na platformě PC, tak i na platformě MAC.

Z programového vybavení můžeme zmínit Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, dále PLDA, Cinema 4D, Macromedia Flash, Pinnacle Studio apod.

Výstup práce žáků lze přímo vytisknout na moderním digitálním tiskovém stroji firmy Minolta či zhotovit podklady pro tisk ofsetovou či sítotiskovou technikou.

Žáci se během studia pravidelně účastní odborných exkurzí a soutěží.

Absolventi mohou najít uplatnění v polygrafické výrobě jako grafici, operátoři CTP, technologové, plánovači výroby, kalkulanti, dispečeři apod. Další možnost uplatnění je v grafických studiích a reklamních agenturách, v nakladatelské a vydavatelské sféře a v obalovém průmyslu.