Učební­ obory

Úvodní stránka/Učební­ obory

U oborů strojní mechanik a obráběč kovů mohou uchazeči při řádném plnění studijních povinností (bez neomluvené absence) pobírat finanční podporu od Zlínského kraje odstupňované podle ročníků (300,- Kč, 400,- Kč, 500,- Kč) – měsíčně a prémii za vyznamenání na konci školního roku 1.500,- Kč až 5.000,- Kč.

23-56-H/01 Obráběč kovů

Zaměření: Operátor CNC a konvenčních obráběcích strojů

Učební plán – Obráběč kovů

Absolvent tříletého oboru je schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka apod.), obsluhovat a řídit proces obrábění, popř. provádět korekce a vytvářet jednoduché programy na obráběcích strojích s číslicovým řízením.  Má rozšířenou výuku o programování CNC strojů, může tedy vykonávat práci na číslicových strojích a obráběcích centrech. Během studia žáci pobírají měsíční stipendium odstupňované podle ročníků ve výši 300,- Kč, 400,-  a 500,- Kč. Žáci s vyznamenáním mohou získat jednorázovou odměnu 1500,- Kč až 5000,- Kč za 2. pololetí. V průběhu studia v odborném výcviku se žáci podílí na produktivní práci, za kterou jsou měsíčně odměňováni. Vybraní žáci se na závěr studia zdokonalují ve firmách, kde jsou také finančně ohodnoceni. Žákům jsou také nabízeny brigády. Vždy je reálná možnost získat zaměstnání.

23-51-H/01 Strojní mechanik

Učební plán – Strojní mechanik

Obsahem tříletého oboru je ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Během studia žáci pobírají měsíční stipendium odstupňované podle ročníků ve výši 300,- Kč; 400,- Kč; 500,- Kč. Žáci s vyznamenáním mohou získat jednorázovou odměnu 1500,- až 5000,- Kč za 2. pololetí. Pokud pracují na produktivní práci tak jsou za tuto práci odměňováni. V rámci plnění učebních osnov žáci ve druhém ročníku absolvují kovářský výcvik ve firmě Kovárna VIVA Zlín, a.s. pod vedením zkušených kovářů a ve třetím ročníku absolvují v rámci odborného výcviku svářečskou školu, kde získávají svářečské oprávnění dle vlastního výběru pro svařování elektrickým obloukem (ZK 111 1.1) nebo svařování CO2 (ZK 135 1.1). Svářečský kurz v hodnotě 10 000,- Kč hradí škola. Třetí ročník odborného výcviku probíhá ve smluvních strojírenských firmách. Zde žáci získávají nové dovednosti, znalosti a orientaci v průmyslu. Kromě získaných znalostí není zanedbatelná částka, kterou si vydělají. Při průměrné 50 korunové hodinové mzdě, sedmihodinové pracovní době a 90 dnech na provozních pracovištích žáci mohou získat za třetí ročník 31 500 korun, plus výše stipendia. Žákům jsou také nabízeny brigády. Vždy je reálná možnost získat zaměstnání.

Závěr studia je u strojírenských oborů ukončen závěrečnou zkouškou podle jednotného celostátního zadání. Na naší škole mají žáci tříletých učebních oborů po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky možnost nastoupit do 2. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač a získat maturitu.

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Zaměření: Technik pro silnoproudé a inteligentní elektroinstalace

Učební plán – Elektrikář – silnoproud

Po úspěšném ukončení oboru Elektrikář – silnoproud mohou naši žáci zastávat pozici zaměstnanců nebo podnikat při výrobě, montáži, opravách a servisu elektrotechnických výrobků, strojů a zařízení používaných v elektrotechnice, strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích, jako v zařízeních a vybaveních vyskytujících se v podnicích služeb a v domácnostech.

Výuka je zajištěna v nadstandardně vybavených odborných učebnách, ve kterých je využito audiovizuálních a digitálních prvků, výpočetní techniky, kamerových, přístupových a zabezpečovacích systémů včetně regulačních a měřících systémů a v neposlední řadě také prvků inteligentní elektroinstalace. Každý žák může podle svých schopností využívat tu část zařízení, která je vhodná pro jeho znalosti, schopnosti a dovednosti. Náročnost výuky a přístup vyučujících jsou tedy optimalizovány se schopnostmi jednotlivých žáků.

Žáci, kteří si osvojí požadované dovednosti, se mohou v průběhu 2. a 3. ročníku zúčastnit provozního výcviku ve firmách (u sociálních partnerů), kde si zdokonalí své praktické dovednosti v reálném prostředí provozů. Za svou produktivní činnost jsou žáci ohodnoceni v závislosti na kvalitě a množství odvedené práce. Nejlepší žáci mohou navíc získat prospěchové stipendium až 2.000 Kč měsíčně v průběhu studia 2. a 3. ročníku. Celkem tedy mohou žáci tohoto oboru získat za celé období studia za práci ve firmách a prospěchové stipendium až 64.500 Kč, tzn. průměrně až 2.150 Kč měsíčně. Bez prospěchového stipendia činí tato částka až 810 Kč měsíčně. Po úspěšném získání výučního listu umožňujeme našim absolventům složit další zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb. Tato vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice a je nezbytnou součástí znalostí každého pracovníka v elektrotechnice. Tento certifikát získá absolvent na naší škole zdarma a usnadní mu nalézt výhodné zaměstnání.

Díky výuce u sociálních partnerů získávají žáci praktické návyky potřebné pro další profesní růst, zdokonalí si znalosti získané ve škole a osvojí si další důležité odborné dovednosti. V neposlední řadě mohou takto získat lukrativní zaměstnání u renomovaných společností, jako jsou Continental Barum spol. s r.o., Elmo a.s., TAJMAC – ZPS a.s. a další.

Jelikož je výuka tohoto oboru na naší škole všestranná a sleduje současné technologie a trendy, tak mohou naši absolventi pokračovat bez přijímacích zkoušek na naší škole vstupem do vyššího ročníku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik a získat výuční list ve slaboproudé elektrotechnice a poté také maturitní vysvědčení. Následně, pokud budou mít zájem, mohou dále studovat jakýkoliv technický obor na vysoké škole, začít podnikat nebo si najít zaměstnání u renomovaných společností s možností dalšího profesionálního růstu.

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

Učební plán – Tiskař

Úkolem učebního oboru je vychovat odborníky pro tisk jednobarevných i vícebarevných tiskovin, prospektů, plakátů, obalů, časopisů, knih a reprodukcí. Studenti jsou připravováni v teoretické i praktické výuce, aby dokázali seřídit a používat daná zařízení, maloformátové a velkoformátové stroje pro archový tisk z plochy a z hloubky. Součástí výuky je odborné použití barev a chemikálií při potiskování papíru, kartonu, lepenky a plastových či kovových fólií.

34-57-H/01 Knihař

Učební plán – Knihař

Úkolem učebního oboru je připravit odborníky jednoduchých i specializovaných knihařských výrobků, zpracování kotoučového papíru, složek, stohů a svazků řezáním, skládáním, svařováním, frézováním, rýhováním, perforováním, lepením a šitím, zhotovením knižního bloku, desek knižní vazby, zhotovení měkkých a tenkých vazeb technologickými postupy a zakázkové ruční i průmyslové výroby.

Příjmací řízení pro učební obory