Ubytování

DM 1 – nástup je v neděli 1. září 2013 od 15 hodin. Další informace vám podají na telefonu 577 314 017 (Mgr. Fojtů), e-mail frantiska.fojtu@spspzlin.cz. Stravování začíná dnem 2. září snídaní. Adresa: Domov mládeže 1, nám. T. G. Masaryka 2700, 760 01 Zlín.

DM 2 – nástup je v neděli 1. září 2013 od 15 hodin. Další informace vám podají na telefonu 577 210 017 (Mgr. Fojtů), e-mail frantiska.fojtu@spspzlin.cz. Stravování začíná dnem 2. září snídaní v jídelně DM 1. Adresa: Domov mládeže 2, Růmy 4050, 760 01 Zlín.

Přihlášku vyplňte, přiložte 2 fotografie (velikost obč. průkaz, pas) a zašlete obratem do příslušného DM.

Přihlášku vyplňte, přiložte 2 fotografie (velikost obč. průkaz, pas) a zašlete obratem do příslušného DM.

Současné ceny pro všechny ubytované žáky i studenty v DM 1 i 2:

záloha na ubytování 900 Kč – jednorázově při nástupu na ubytování
záloha na stravovací kartu 200 Kč – jednorázově při nástupu na ubytování
vedení osobního konta 30 Kč – jednorázově za školní rok
ubytování 900 Kč – měsíc
celodenní strava (plná penze) 71,50 Kč
z toho:
snídaně 22,00 Kč
oběd 26,50 Kč
večeře 23,00 Kč

V případě zájmu si mohou ubytovaní žáci a studenti objednat i další jídlo, ale již za plnou cenu, tj. snídaně = 43 Kč, oběd = 60 Kč, studená večeře = 43 Kč a teplá večeře 52 Kč.

Všechny tyto částky se hradí z osobního konta ubytovaného. Při ukončení ubytování na DM se vrací záloha na ubytování (900 Kč) a záloha na kartu ve výši 200 Kč (pouze při vrácení funkční a neporušené karty) 1. Zařiďte si, prosím, pokud již nemáte, účet v bance, spořitelně nebo na poště. 2. Do 25. srpna pošlete jednorázovým příkazem první platbu, která bude obsahovat zálohu na ubytování, zálohu na kartu, poplatek za vedení osobního konta, platbu za ubytování na měsíc září a stravné, tj 900 + 200 + 30 + 900 + 1570 na měsíční celodenní stravu = 3600 Kč. Jen tak se Vaše dítě může stravovat již od 1. září. 3. Potom zadejte trvalý příkaz, již bez záloh a poplatku za vedení účtu (tj například: 3600 – 900 – 200 – 30 = 2470 Kč), splatný vždy nejpozději k 25. dni v měsíci, tj. na říjen do 25. září, atd.

Výše zvolenou částku zasílejte na číslo účtu domova mládeže 146 1630 237/ 0100 do Komerční banky Zlín. Jako variabilní symbol uveďte celé rodné číslo Vašeho dítěte, které bude ubytováno v DM. Je to celkem 10 číslic. Z této částky bude vždy v prvním týdnu daného měsíce přednostně uhrazeno ubytování.

Můžete se informovat o stavu konta Vašeho dítěte a také o tom, jak se stravuje v průběhu školního roku. Nevyčerpané finanční prostředky Vám budou vráceny na Váš bankovní účet na konci školního roku, když si vyplníte žádanku o vrácení zůstatku na kontě – u nezletilých musí žádanku vyplnit zákonný zástupce. Žádanky jsou k dispozici na vrátnici DM. Nevyžádaný zůstatek bude automaticky převeden do dalšího školního roku. Při úplném ukončení ubytování v DM je zůstatek na osobním kontě vrácen zpět na Váš účet.

S případnými dotazy se obracejte na: účetní Simonu Maryníkovou tel.577 314 024, e-mail simona.marynikova@spspzlin.cz nebo na vedoucí stravování Zlatku Baranovou tel. 577 314 013, e-mail zlatka.baranova@spspzlin.cz

Současné ceny pro ubytované žáky i studenty v DM 2:

záloha na ubytování 1 200 Kč
ubytování měsíčně 1 200 Kč

Ceny za stravu, stravovací kartu a poplatek za vedení osobního konta jsou stejné. První příkaz k platbě tedy činí 4200 Kč, v dalších měsících již bez 1200 + 200 + 30 = bez 1430 Kč. S případnými dotazy se obracejte na: účetní Simonu Maryníkovou tel.577 314 024, e-mail simona.marynikova@spspzlin.cz

Ceny za stravování i ubytování se mohou měnit v souvislosti se zvyšováním DPH.

V případě volné ubytovací kapacity ubytováváme v DM1 i DM2 také studenty VŠ. Ceny za ubytování pro studenty VŠ:

v DM1 1 500 Kč za měsíc
v DM2 1 600 Kč za měsíc

Stravování si studenti zajišťují sami v menze VŠ kolejí, nebo se mohou stravovat za plnou cenu ve školní jídelně DM

Vnitřní řád a provozní řády domova mládeže