32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

Zaměření:  Design a zpracování výrobků

Učební plán – Zpracování usní, plastů a pryže

Ve čtyřletém studijním oboru získají žáci znalosti a dovednosti v klasických výtvarných a designérských činnostech – kresba, tvorba prostorových objektů a modelování. Naučí se také využívat moderní designérské metody – 2D a 3D modelování a konstruování, 3D skenování, 3D tisk.

Neméně důležité jsou znalosti z technického kreslení, základů strojnictví a materiálů, ale především znalost technologií výroby jak módních výrobků (obuv, galanterie, sportovní potřeby aj.), tak širokého sortimentu technických výrobků především z plastů a pryže (autodíly, obalová technika, městský mobiliář apod.).

Výuka tohoto oboru je zajištěna v moderně vybavených odborných učebnách s využitím audiovizuální techniky, 3D skeneru a 3D tiskárny.

Teoreticky získané poznatky si žáci individuálně ověří ve školních laboratořích.

Praktická výuka probíhá jak v moderně vybavených školních dílnách, tak i na pracovištích firem Continental Barum s.r.o., Greiner packaging Slušovice s.r.o., D Plast a.s., Zlín Precision s.r.o. aj.

Významná je spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně při výuce odborných předmětů v oblasti teoretické i praktické.

V průběhu celého studia jsou možnosti získávání poznatků rozšířeny stážemi a exkurzemi ve výrobních firmách a návštěvami odborných veletrhů tuzemských i zahraničních.

Nejlepší žáci se úspěšně zúčastňují technických i designérských soutěží celostátních nebo organizovaných spolupracujícími firmami, jako jsou např. Středoškolská odborná činnost, Mladý módní tvůrce ČR Jihlava, Doteky módy, Global Footwear Competition, Cena Nadace Jana Pivečky, Top Model při veletrhu KABO Brno apod.

O absolventy tohoto oboru je zájem nejen mezi firmami spolupracujícími se školou v regionu (Continental Barum s.r.o., Greiner packaging Slušovice s.r.o., D Plast a.s., Zlín Precision s.r.o., Fatra a.s., Promens a.s. apod.).

Absolventi mají možnost dalšího studia v návazných studijních programech technických
i designérských nejen na UTB Zlín, ale i na jiných vysokých školách.

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například:

  • jako designéři spotřebních, průmyslových a módních výrobků
  • jako technologové a konstruktéři v plastikářských, gumárenských, obuvnických
    a galanterních firmách apod.
  • jako pracovníci technické kontroly
  • v laboratořích a státních zkušebnách materiálů, spotřebních a průmyslových výrobků
  • při rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit nebo práci v rodinných firmách