63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Zaměření: Asistent podnikatele

Učební plán – Ekonomika a podnikání

Absolvent oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením Asistent podnikatele se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, pracovník ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti firem. Žák má také velmi dobré předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit, či práce v rodinné firmě.

Žáci se během přípravy naučí orientovat v činnostech spojených se zakládáním podniku, vykonávat obchodní činnosti, tzn. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží, orientovat se v daňovém systému ČR, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje a vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě. Žáci jsou schopni používat dva cizí jazyky. V rámci projektu Erasmus+ se mohou účastnit výměnných zahraničních pobytů, kde se zdokonalí především v anglickém jazyce.

Žáci jsou vedeni k praktickým činnostem – v rámci předmětu Praxe ve vyšších ročnících pracují ve firmách, kde prohlubují své dovednosti vykonáváním placené produktivní činnosti. Organizují významné školní akce jako je například Burza učebnic, Ples školy, Den otevřených dveří školy, kde se zároveň učí hospodařit s finančními prostředky a sponzorskými dary a komunikovat se zúčastněnými firemními partnery.

Nejlepší žáci se mohou zapojit do různých soutěží, např. Finanční gramotnost, Soutěž v grafických disciplínách a Středoškolák roku.

Po absolvování naší školy mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech skupiny ekonomika a administrativa, právo, právní
a veřejnoprávní činnost.

Diplom-fingram DSCF3920

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například:

  • pro vyšší odborné studium nebo studium na vysoké škole příbuzných oborů.
  • ekonomové soukromých, státních i vlastních firem
  • pracovníci marketingu a obchodních oddělení firem
  • pracovníci státní správy, bankovního a finančního sektoru
  • obchodní zástupce firem