Pro žáky SPŠP – STRAVOVÁNÍ

Aktualizace dne 22.10.2021

Naše škola uzavřela se SPŠ Zlín smlouvu o poskytnutí stravování – obědů pro studující žáky SPŠP – COP Zlín po dobu výluky školní jídelny. Povinnost zabezpečení stravování se dle platné legislativy týká pouze NEZLETILÝCH studujících žáků. Případným zájemcům z řad zletilých žáků bude vyhověno v tom případě, že zájem nezletilých nevyčerpá celou volnou kapacitu smluvní jídelny.

V tuto chvíli se nezletilí zájemci, či jejich zákonní zástupci v rámci přehlednosti a urychlení – (naše škola nemůže být prostředníkem při přihlašování) – sami pomocí emailu kontaktují s paní Kubišovou a ta jim v odpovědi zašle pokyny k přihlášení a podmínky pro stravování v jejich jídelně. S tím, že cena obědu bude 32 Kč.

Kontaktní údaje pro přihlášení ke stravování na SPŠ Zlín:

Kubišová Jaromíra,  vedoucí školní jídelny