Projekty

Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

„Progres“ , reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004719

  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ –DVPP
  • Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

„Otevření cesty do Evropy žákům SPŠP-COP Zlín  nejen prostřednictvím  jazykových kurzů jejich vyučujících“, reg. č.: 2016-1-CZ01-KA101-023069
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.


Explore, Experience and Learn by Working Abroad “, reg. č.:  2017-1-CZ01-KA102-035104
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.


„Šablony 56 SPŠP COP Zlín“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1668


„57 odborná angličtina“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0685


„Inovací k  vytvoření atraktivnějšího vzdělávacího prostředí na SPŠP-COP Zlín“, reg. č.: 2015-1-CZ01-KA101-013563
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.


„Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0010


„Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem“, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0001


„Podpora“ reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0005


„Další vzdělávání pro vás“, reg. č.: CZ.1.07/3.2.03/01.0024


„Zavedení nových praxí žáků SPŠP polytechnické – COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.08/03.0023


Projekt SPŠP a UTB Zlín


UNIV 3


Program Comenius