Projekty

„Otevření cesty do Evropy žákům SPŠP-COP Zlín  nejen prostřednictvím  jazykových kurzů jejich vyučujících“, reg. č.: 2016-1-CZ01-KA101-023069

„Šablony 56 SPŠP COP Zlín“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1668

„57 odborná angličtina“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0685

„Inovací k  vytvoření atraktivnějšího vzdělávacího prostředí na SPŠP-COP Zlín“, reg. č.: 2015-1-CZ01-KA101-013563

„Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0010

„Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem“, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0001

„Podpora“ reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0005

„Další vzdělávání pro vás“, reg. č.: CZ.1.07/3.2.03/01.0024

„Zavedení nových praxí žáků SPŠP polytechnické – COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.08/03.0023

Projekt SPŠP a UTB Zlín

UNIV 3

Program Comenius