Za hranicemi Hranic

Soutěž robotů – sledovačů byla rozšířena z Hranic na Moravě do Zlínského kraje. SPŠP-COP byla pověřena její organizací.

Po předchozích úspěších našich žáků v soutěži robotů – sledovačů Hranické robotování byla SPŠP-COP Zlín pověřena pořádáním obdobné soutěže.

Ve středu 12. 6. 2013 v budově Domova mládeže 1, SPŠP-COP Zlín se uskuteční 1. ročník Robotické fidlovačky.

Soutěž je vyhlášena pro všechny žáky základních a středních škol i pro studenty vysokých škol. Je vypsaná ve dvou kategoriích – sledovače s elektronikou a sledovače s mikroprocesorem.
Soutěžit mohou jednotlivci nebo soutěžní týmy o nejvýše dvou členech. Robot musí být sestrojený soutěžícím nebo soutěžním týmem. Lze použít rovněž komerčně vyráběné stavebnice, ne však hotové koupené roboty. Roboti – stopaři mají za úkol sledovat v co nejrychlejším čase vytyčenou trasu a nesmí ji opustit. Dráhu (prostou všech překážek) tvoří uzavřený okruh s totožnou elektronickou závorou START – CÍL. Tuto trasu absolvují ve dvou kolech. Vítězem se stává soutěžící, jehož robot projede trať bezchybně a v nejrychlejším čase.

Přihlášku a případné dotazy směřujte na robot@spspzlin.cz