Program Comenius

Úvodní stránka/Projekty/Program Comenius

Comenius 2012 – 2014: ŠIKANA A MÉDIA

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci. Jeho úkolem je nejen upevnit jazykové schopnosti, ale i rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín je již léta součástí nejen tohoto, ale i dalších mezinárodních programů. Posledním úspěšně ukončeným multilaterálním projektem se stal program Comenius 2004-2006 nazvaný SHARING THE CULTURES OF EUROPE, kterého se společně účastnily školy čtyř evropských zemí. Na dobrou tradici úspěšné účasti v mezinárodních projektech se snažíme navázat i v tomto případě, kdy v rámci multilaterálního programu ”BULLYING AND MEDIA” spolupracujeme se školami z Turecka, Itálie, Severního Irska, Řecka, Maďarska a Rumunska.
Naším hlavním cílem je podpořit sociální a občanské kompetence studentů při zkoumání závislosti mezi šikanou a médii. Studenti je získají prací v mezinárodních týmech, společným zhlédnutím filmů s touto tematikou a následnou diskuzí o příčinách vzniku a možnostech, jak tomu zabránit, spoluprací na tvorbě PWP prezentací, letáků, webových stránek, brožury a při společném natáčení krátkých filmů s mezinárodní účastí zaměřených na různé druhy patologických jevů ve společnosti.
Mezi další aktivity tohoto programu patří také organizace přednášek a rozhovory s osobami, které mají nějakou profesní nebo osobní zkušenost se šikanou.
Věříme, že tento program přinese všem zúčastněným stranám mnoho pozitivního jak pro výuku, tak pro navázání přátelství mezi žáky i pedagogy, a to nejen procvičením komunikace v angličtině, která je oficiálním jazykem projektu.

Mgr. Kateřina Dvořáková, koordinátorka

CR on-line interview

Jak minimalizovat šikanu ve školách I. – on-line rozhovor s Dr. Michalem Kolářem

TÉMA KYBERŠIKANY – on-line rozhovor s Dr. Michalem Kolářem

Dr.Michal Kolář

Předáváme důležité poselství dalším školám

Václav Matějka – rozhovor

Rumunsko 20.-25. listopad 2013- zpráva

Turecko 18. – 22. října 2012 – zpráva

Severní Irsko – 14. – 21. duben 2013 – zpráva

Itálie 26. 2. – 3. 3 .2013 – zpráva

Výlet na Smaragdový ostrov – Severní Irsko očima našich studentek