Organizace výuky – mechanik seřizovač – Technolog plastikářské výroby

Úvodní stránka/Přehled oborů/Strojírenské obory/23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Technolog plastikářské výroby/Organizace výuky – mechanik seřizovač – Technolog plastikářské výroby

Výuka oboru je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V prvním ročníku je výuka za 14 dní rozdělena na 2 dny odborného výcviku v délce 6 hodin a 8 dní teorie. Praktická výuka je ve třetině školního roku zaměřena na rukodělný výcvik. Na začátku toho bloku se žáci naučí základům měření s posuvným měřidlem, hloubkoměrem, úhloměrem a mikrometrem. Následně si prakticky osvojí základy všech způsobů zpracování materiálů, spojování a výroby jednoduchých součástí. V této části výuky se žáci naučí rovněž základům orýsování, navrtávání, vrtání, jehlení, srážení hran, řezání závitů a výrobou přených kalibrických otvorů. Tato část výuky je důležitá hlavně pro získání potřebných návyků pracovních činností, které budou absolventi při své budoucí práci potřebovat.

Zbývající část školního roku v odborném výcviku probíhá na obráběcích strojích. Postupně získají znalosti v oblasti obsluhy strojů, seřizování, nastavování řezných podmínek, upínání nástrojů, obrobků a naučí se základům obrábění na: frézkách, soustruzích a bruskách.

Ve druhém ročníku probíhá výuka vždy tři dny za 14 dní v našich odborných učebnách a sedm dní teoretického vyučování ve škole. Výuka odborného výcviku je rozdělena do tří částí a po třetinách roku se mění. Žáci nejdříve získají znalosti z oblasti programování v našich moderně vybavených učebnách CNC. Programy vytvářejí na PC v programu WinCam. K dispozici mají CNC stroje od rakouské firmy EMCO MAIER. Důraz klademe na čtení výkresové dokumentace, tvorbu programů, čtení programu a jeho úpravy, korekce nástrojů, zhotovení součástí a v neposlední řadě na měření.

V další části školního roku žáci přecházejí na pracoviště, kde se učí programovat roboty a manipulátory. Získají základní znalosti z oboru PLC (Programmable Logic Controler), které jsou v současné době nedílnou součástí automatizační techniky v mnoha oblastech lidské činnosti. Schopnost orientovat se v těchto technologiích patří dnes ke standardům vzdělávání v technických oborech.
V poslední třetině roku se již žáci věnují vlastní práci na plastikářských strojích. Začínají metodou vstřikování plastů, získávají základní poznatky o této technologii. K dispozici mají vstřikolis Babyplast na kterém pracují, upínají formy, seřizují stroj a vyrábí konkrétní plastikářské výrobky. Pracují rovněž na počítačích ve virtuálním programu od firmy ENGEL. Musí znát veškeré technologie, které vedou k seřízení vstřikovacího stroje. Část výuky probíhá na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Ve třetím ročníku je hodinová dotace v odborném výcviku stejná jako ve druhém. Výuka probíhá na pracovištích našich sociálních partnerů – greiner assistec s.r.o.; greiner packaking slušovice s.r.o.; Promens a.s.; Zlín Precisions s.r.o.; D PLAST a.s.; ZÁLESÍ a.s. – závod plasty. Aby se žáci seznámili se všemi technologiemi (vstřikování, tvarové vyfukování, vytlačování, vakuové tvarování), tak se budou v průběhu roku v těchto firmách postupně střídat. Součástí výuky je i měření na 3D měřícím stroji. V případě produktivní práce, budou žáci finančně odměňováni.
Ve čtvrtém ročníku probíhá výuka 3 dny za 14 dnů a žáci již pracují v konkrétní firmě, kde pracují po celý rok. Zaměřují se na výrobu dané firmy a součástí praktické maturitní zkoušky je zvládnutí dané technologie a seřízení stroje včetně robotu nebo manipulátoru pro výrobu. V průběhu čtvrtého ročníku budou žáci pracovat na 3D měřícím stroji od firmy DEA, v nadstandardně vybavených učebnách programování. To rozšíří jejich znalosti a dovednosti, které mohou uplatnit v budoucím povolání.

Pro žáky je důležité, že poznají prostředí firem, získají zde nové poznatky, dovednosti a kontakty. V budoucnu možnost zaměstnání. Výběr sociálních partnerů je prováděn velmi důkladně, hlavně s ohledem na kvalitu a možnosti zdokonalování dovedností a schopností našich žáků.
Odborný výcvik ve firmách je placený podle dosahovaných výsledků.