23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Technolog plastikářské výroby

Úvodní stránka/Přehled oborů/Strojírenské obory/23-45-L/01 Mechanik seřizovač – Technolog plastikářské výroby

Zaměření:  Technolog plastikářské výroby

Organizace výuky

Učební plán – Mechanik seřizovač – plasty

Mechanik seřizovač

Absolvent čtyřletého studijního oboru může být zařazen na pracoviště technické přípravy výroby. V teoretické i praktické výuce získává znalosti v oblasti v oblasti strojírenství a v oblasti plastikářských technologií. Vytváří jednoduché i složitější programy pro CNC stroje, robotizaci a automatizaci. Řeší technologické úlohy pomocí výpočetní techniky. Je schopen seřizovat a obsluhovat plastikářské stroje, roboty a manipulátory. Zastává nižší i střední funkce v řízení výroby a při technické přípravě výroby. Součástí výuky je modelování a tvorba dokumentace v CADu a základy konstrukce forem.

Pro zkvalitnění výuky žáci vykovávají praxi i ve významných plastikářských firmách (3. a 4. ročník). Žáci jsou tímto zařazeni do výrobního procesu a setkávají se s novými trendy výroby a s moderními technologiemi včetně 3D měření na měřících strojích. Všechny nově získané vědomosti jsou předpokladem pro získání práce nebo dalšího studia na vysoké škole. Kde přímo návazný studijní program má Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Spousta absolventů naší školy pracuje ve firmách, kde právě měli praxi. Stejně jako v ostatních oborech jsou žáci finančně odměňováni za podíl na produktivní práci a získávají potvrzení o absolvování praxe.

Škola spolupracuje v této oblasti zejména s firmami: D – plast a.s., Zlín Precision s.r.o., Promens a.s. a Greiner Assistec s.r.o.

Stipendijní program má v tuto chvíli firma Continental Barum, s.r.o. Greiner packaging Slušovice s.r.o., Žákům jsou také nabízeny brigády v těchto firmách. Vždy je reálná možnost získat zaměstnání.

Pro zkvalitnění výuky slouží tzv. provozní výcvik, který probíhá v následujících firmách:

Mechanik seřizovač

Mould & Matic Solutions s.r.o., Greiner packaging Slušovice s.r.o., ZAKO Turčín spol. s r.o., ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s., Tajmac – ZPS, a.s., Geniczech – M, spol. s r.o., FLOW TECH, s.r.o., Kovárna VIVA Zlín, a.s., Continental Barum, s.r.o., Alois Doležal – DOLAS, M – Hydraulika s.r.o., Jan Chrastina – Kovos, Wicke CZ s.r.o., Oldřich Vaňhara Fryšták, OMEGA, spol. s r.o., KALINA industries, s.r.o.

Tyto firmy jsou zároveň i významnými sponzory naší školy. Celková darovaná částka od roku 2000 pouze pro strojírenské obory přesáhla 6,5 milionu korun.

Možnosti uplatnění po absolvování školy

Absolventi jsou připravováni, aby se po absolvování a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat například:

  • při práci na klasických a CNC obráběcích strojích,
  • jako technici měření a jakosti výroby plastikářských firem,
  • jako programátoři automatizace a robotizace,
  • jako seřizovači a obsluhy plastikářských strojů a robotů
  • jako technologové plastikářské výroby,
  • jako technici přípravy a plánování výroby,
  • pro vyšší odborné studium nebo studium na vysoké škole příbuzných oborů.