Organizace výuky – Tiskař na polygrafických strojích

Výuka učebního oboru Tiskař na polygrafických strojích (34-52-H/01) probíhá jak v teoretické, tak praktické rovině. Studium je zakončeno výučním listem.

Ročník Počet dnů teoretické a praktické výuky během 14denního cyklu
první 5 dní teorie 5 dní odborného výcviku
druhý 5 dní teorie 5 dní odborného výcviku
třetí 5 dní teorie 5 dní odborného výcviku*

* – Odborný výcvik ve třetím ročníku je realizován (dle prospěchu) v polygrafických firmách pod vedením zkušených odborníků z oboru.

Během studia se žáci učí obsluhovat nejznámější konvenční i digitální tiskové systémy. Seznamují se s technologickými postupy pro tisk nejrůznějších tiskovin, učí se zjišťovat a odstraňovat závady při tisku včetně závad na tiskovém stroji a provádět kontrolu kvality tisku (vizuální, denzitometrická měření atd.). Prakticky se žáci učí na jednobarvových archových ofsetových strojích, dvojbarvovém archovém ofsetovém tiskovém stroji a archovém sítotiskovém stroji.

Absolventi učebního oboru Tiskař na polygrafických strojích nachází uplatnění v tiskárnách jako tiskaři na ofsetových archových či kotoučových strojích, tiskaři na sítotiskových strojích, širokoformátových a úzkoformátových flexotiskových strojích, digitálních tiskových strojích  nebo začínají samostatně podnikat.