Organizace výuky – Knihař

Výuka učebního oboru Knihař (34-57-H/01) probíhá jak v teoretické, tak praktické rovině. Studium je zakončeno výučním listem.

Ročník Počet dnů teoretické a praktické výuky během 14denního cyklu
první 5 dní teorie 5 dní odborného výcviku
druhý 5 dní teorie 5 dní odborného výcviku
třetí 5 dní teorie 5 dní odborného výcviku*

* – Odborný výcvik ve třetím ročníku je realizován (dle prospěchu) v polygrafických firmách pod vedením zkušených odborníků z oboru.

Během studia získají žáci znalosti a dovednosti v oblasti ručního zpracování knih (včetně oprav knih), ozdobných kazet a pouzder, paspart, zlacení výrobků, apod. Naučí se technologické postupy nejen v ruční knihařské, ale i v průmyslové výrobě. Naučí se pracovat s technologickou dokumentací a zvolit vhodnou technologii pro výrobu produktu, zvolit vhodný materiál pro knihařské zpracování atd.

Prakticky pak pracují na řezačkách, zlatičkách, bígovačkách, falcovačkách

Absolventi učebního oboru Knihař nachází uplatnění jako strojmistři pro snášecí stroje, obsluha automatických knihařských linek, obsluha strojní výroby měkkých a tuhých vazeb, obsluha strojů v kartonážní výrobě, ruční zpracovatelé knih, bloků, pouzder, krabiček, paspart, zlacení atd.