STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ | Nej. návrh výrobku 2011