Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy/Pozvánka na členskou schůzi Spolku

Pozvánka na členskou schůzi Spolku

Spolek rodičů a přátel při Střední průmyslové škole polytechnické-Centrum odborné přípravy Zlín

IČO: 285 55 287, se sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou zkratkou L 12410

(dále jen jako „Spolek“)

Předsedkyně spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 19. 6. 2023 od 14:20 hod. v budově SPŠ polytechnické – COP, Nad Ovčírnou 2528, Zlín – učebna č. 218. Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2022
  2. Návrh na odměny pro vyznamenané studenty pro příští školní rok
  3. Návrh nového člena kontrolní komise
  4. Různé

 

Ve Zlíně, 19. 5. 2023

Mgr. Veronika Novosadová

Publikováno: 5.6.2023|Kategorie: Aktivity školy|