Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy/PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2022

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2022

Letošní školní rok 2022/2023 nám po určité časové prodlevě povolil vrátit se k mnohaleté tradici a zapojit se do projektu Příběhy bezpráví, který zaštiťuje organizace Jeden svět na školách. Ta je také mimo jiné organizátorem studentských voleb, jichž se naše škola rovněž pravidelně účastní.

Vzhledem ke skutečnosti, že beseda s pamětníkempanem Albertem Antonínem Černým – proběhla skrze zařízení Skype, tedy on-line, byla do projektu zapojena pouze třída 4M1.

Žáci třídy nejprve v hodině občanské nauky zhlédli dokument s názvem Normalizační loutka, jenž byl k dispozici na stránkách organizace Jeden svět na školách (JNS). Na středu 30. 11. 2022 jsem potom domluvil on-line setkání s panem Černým, který zhlédnutý dokument (i jím samozřejmě) okomentoval a odpověděl žákům na jejich dotazy.

V této specifické částečně on-line hodině jsme mohli získat mnoho cenných informací nejen o době normalizace v tehdejším Československu, ale i o mezi mladou generací dnes již málo známých občanských iniciativách či politických seskupeních, jako byly Charta 77, KAN (Klub angažovaných nestraníků) či VONS (Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných). Zazněla jména jako Václav Havel, Alexander Dubček, Pavel Rychetský, Zdeněk Jičínský nebo Vlasta Chramostová. Tedy jména, z nichž snad jen to Václava Havla či Pavla Rychetského může mladým lidem dnes něco říkat.

Při povídání pana Černého o událostech tzv. Pražského jara 1968 žáky zaujala v současné době již málo zmiňovaná osobnost Františka Kriegla, který statečně čelil tehdejším sovětským tlakům na naše politiky – reformní komunisty. Zajímalo je, jaké byly jeho další osudy…

Přínos celé akce vidím především v tom, že znovu vystupují na denní světlo události z pro žáky již značně vzdálené minulosti. Události, které je třeba si neustále připomínat, již jen proto, že cesta k nynějšímu demokratickému společenskému zřízení, které dnes považujeme za samozřejmost, trvala dlouhých 41 let.

                                                                                                                                              Jaromír Horák, vyučující OBN

Publikováno: 15.12.2022|Kategorie: Aktivity školy|