Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Informace školy/Učitelé SPŠP – COP ZLÍN v programu ERASMUS +

Učitelé SPŠP – COP ZLÍN v programu ERASMUS +

Učitelé SPŠP – COP ZLÍN v programu ERASMUS +

2019-22

Naše škola patří mezi pracoviště s vysokou profesní úrovní, což v současné době znamená mnohem větší nároky jak na vedení školy, tak na učitele odborného i teoretického vyučování. Abychom udrželi krok se současnými trendy i s konkurencí, snaží se management školy tuto úroveň stále zlepšovat. Apeluje na učitele, aby stále inovovali své metody výuky i přístup k žákům. Jednou z možností, jak těchto cílů dosáhnout, je účast na mezinárodních vzdělávacích kurzech, seminářích a stínování v zahraničních školách.

Proto jsme vypracovali projekt Actively against Early School Leaving, který byl realizován za finanční podpory Evropské unie.  Prostřednictvím vzdělávacích kurzů obsažených v tomto projektu měli pedagogové naší školy možnost získat znalosti a praktické dovednosti týkající se všech potřeb organizace. Na kurzech v Portugalsku a na Maltě se účastníci seznámili s inovativními metodologiemi orientovanými na jednání s žáky, u nich je riziko předčasného opuštění školy, a na to, jak jim pomoci zvládnout jejich obavy a pozitivně ovlivnit jejich pocity ze studia. Na kurzu na Islandu se vyučující mimo jiné naučili připravit své žáky na zvýšení jejich sebeúcty podporou jejich tvůrčího myšlení a podporou jejich představivosti. Navštívili také „učebny budoucnosti“ v různých školách a seznámili se s metodikou využívání mobilních zařízení ve vyučování.  Vzhledem k rostoucímu počtu žáků z jiných zemí naše škola potřebuje, aby její učitelé byli obeznámeni s problematikou stereotypů, předsudků, diskriminace a začlenění svých studentů a věděli, jak citlivě tyto problémy se svými studenty řešit. Tato tematika byla na programu kurzu v Lisabonu.

Účastí na metodologickém kurzu v Londýně si naše vyučující angličtiny zlepšila svou fonetiku a přízvuk a získala spoustu zajímavých, až pikantních poznatků z britské historie a kultury.  Jejich předáním studentům vzbudila až nečekaný zájem o britské reálie.

Vyučující anglického jazyka a matematiky zažili stínování na škole stejného typu v Budapešti (Komplex SzC), kde jsou jejich zkušenosti se žáky s ADHD, hyperaktivitou dalšími SPU podstatně větší než u učitelů SPŠP-COP, což bylo velkým přínosem pro výuku na naší škole.

A v neposlední řadě, stínováním školy stejného typu ve španělské Granadě se zástupci vedení naší školy seznámili se školským systémem ve Španělsku, jejich principem odborného vzdělávání a měli možnost vzájemně si předat své zkušenosti a postřehy ze způsobu vedení obou škol, což bylo oboustranně přínosné.

 

                                                             Mgr. Kateřina Dvořáková, MBA, koordinátorka projektu

Publikováno: 26.9.2022|Kategorie: Informace školy|