Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Informace školy/Pozvánka na členskou schůzi Spolku

Pozvánka na členskou schůzi Spolku

Spolek rodičů a přátel při Střední průmyslové škole polytechnické-Centrum odborné přípravy Zlín

IČO: 285 55 287, se sídlem Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou zkratkou L 12410

(dále jen jako „Spolek“)

Předsedkyně spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 15. 6. 2022 od 14:20 hod. v budově SPŠ polytechnické – COP, Nad Ovčírnou 2528, Zlín – učebna č. 304. Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Volba nových členů výboru Spolku
  2. Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2021

Ve Zlíně, 30. 5. 2022

Ing. Helena Hanulíková

Publikováno: 31.5.2022|Kategorie: Informace školy|