Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Důležité/Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do učebních oborů

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení do učebních oborů

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do pátku 6. května 2022.

 

Žádáme uchazeče, kteří byli přijati do učebního oboru a zároveň se hlásí do oboru s maturitní zkouškou, aby vyčkali s odevzdáním zápisového lístku až do zveřejnění výsledků přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou. Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů budou zveřejněny nejpozději 29. dubna 2022, po zpřístupnění výsledků jednotných přijímacích zkoušek Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (stanovený termín pro zaslání výsledků do škol 28. 4. 2022).

 

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů:

 

ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD

OBRÁBĚČ KOVŮ

STROJNÍ MECHANIK

KNIHAŘ

TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH

Publikováno: 22.4.2022|Kategorie: Důležité|