Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Strojírenské obory/Obráběcí centrum MCFV 1050 v novém vzhledu a s novým řídicím systémem

Obráběcí centrum MCFV 1050 v novém vzhledu a s novým řídicím systémem

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín vybudováním nové strojírensko plastikářské přístavby stála před problémem jak dál vyučovat CNC Frézování. Řídicí systém stroje Sinumerik 810 komunikoval s počítači XP.

Nové prostory jsme vybavili počítači vyšší řady, s kterými systém stroje již není adaptabilní. Proto jsme se začátkem roku 2020 obrátili na našeho nejvýznamnějšího partnera firmu TAJMAC – ZPS, a.s. s nadějí, že nám pomůže. I přes změněnou situaci v průmyslu pan generální ředitel Michele Tajariol ani minutu nezaváhal s pomocí naší škole. Po dohodnutí detailů se celého úkolu ujal ředitel divize ZPS Chris Halski.

Firma zajistila v červnu 2020 demontáž a přestěhování stroje ze stávajících prostor do firmy TAJMAC – ZPS, a.s.. V prázdninové měsíce, kdy jsou žáci na prázdninách, pracovníci firmy usilovně pracovali na přestavbě stroje, abychom v září mohli začít výuku v nových prostorách. Vše se podařilo zrealizovat. V září bylo obráběcí centrum převezeno a instalováno v nových prostorách strojírensko-plastikářských dílen, samozřejmě za pomoci firmy TAJMAC – ZPS, a.s.. Bylo poznat, že jsme se setkali se skutečnými odborníky firmy. Organizace práce s převezením a se složením stroje, s instalací a oživením proběhla bez problémů a 25. září byla akce dokončena. Celková částka inovace stroje činila 1 204 992 Kč. V období roku 2021 ve zkušebním provozu jsme stroj zařadili do výuky a začali s žáky na něm pracovat. Zpočátku se učili i učitelé Odborného výcviku, ale vše se zvládlo a v současné době výuka probíhá bez problémů. Seřízení a zhotovení součásti na Obráběcím centru MCFV 1050 bude v letošním školním roce součástí praktické části maturitní zkoušky.

1. března 2022 byl stroj oficiálně předán Střední průmyslové škole polytechnické za přítomnosti generálního ředitele firmy pana Michala Tajariola a ředitele divize ZPS Chrise Halského a vedoucí personálního oddělení paní Kubíčkové. Za školu byl přítomen její ředitel Ing. Jiří Charvát. Při setkání jsme hovořili o začlenění stroje do výuky, o zkušenostech s provozem stroje, systému výuky. Pan Tajariol se zajímal, jak žáci zvládají výuku a práci na Obráběcím centru. Předání stroje proběhlo za účasti žáků během výuky a tak si vedení firmy Tajmac – ZPS udělalo obrázek, jak výuka probíhá a co všechno žáci musí zvládnout, než dokončí studium na naší škole.

Poděkování patří vedení firmy místopředsedovi představenstva a generálnímu řediteli Micheli Tajariolimu, řediteli divize ZPS Chrisovi Halskimu, řediteli nákupu Ing. Jaroslavovi Horákovi, mistrovi montáže Radkovi Pristachovi a samozřejmě všem, kteří se na této akci podíleli. Musím zdůraznit, že jsem se setkal s ochotnými a příjemnými lidmi. Nehledě na skvělou organizaci práce.

Věřím, že žáci využijí techniku k získání nových znalostí, dovedností a možnosti dalšího uplatnění.

 

Zlín: 2. 3. 2022                                                                                   Bc. Petr Málek

                                                                                                         Vedoucí učitel Odborného výcviku

Publikováno: 8.3.2022|Kategorie: Strojírenské obory|