Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Strojírenské obory/Slavnostní uvedení nového stroje do provozu – modernizace CNC techniky

Slavnostní uvedení nového stroje do provozu – modernizace CNC techniky

Modernizace CNC techniky pokračuje – slavnostní uvedení nového stroje do provozu paní radní Fišerovou

Po nedávném velkém budování a vybavování dílen odborného výcviku i letos zařazujeme do výuky odborného výcviku strojírenských oborů novou počítačem řízenou techniku. Postupem let technika stárne a dvojnásob to platí o výpočetní technice a CNC strojích, které se stávají nejen poruchové, ale rovněž morálně zastaralé. Z toho důvodu se vedení školy pokusilo zajistit nový CNC soustruh pro výuku oboru Obráběč kovů a základy programování u maturitního oboru Mechanik seřizovač.

Počátkem října jsme měli tu čest přivítat v prostorách našich odborných dílen radní pro školství, paní Zuzanu Fišerovou, a to při příležitosti slavnostního uvedení do provozu nového CNC stroje. Paní radní rovněž neskrývala radost z kvality vedení odborného výcviku na naší škole, jakož i z moderního vybavení stroji a technologiemi pro odbornou výuku napříč našimi obory.

Možnost pořízení nového stroje se naskytla v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903), který je podporován z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Škola vyhlásila výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu a ve výběrovém řízení vyhrála firma ITAX PRECISION se strojem EMCO CONCEPT TURN 105, který přesně splňuje naše požadavky pro výuku. Nejedná se o „školní techniku“, ale o jeden z menších výrobních strojů. Tím rovněž zapadne do filozofie výuky odborného výcviku na naší škole, kdy se snažíme výuku co nejvíce připodobnit podmínkách v provozu firem, což znamená na moderních výrobních strojích a reálných výrobních softwarech.

V září letošního roku nám byl stroj dodán a nainstalován na úseku praktického vyučování Růmy 4050, kde probíhá výuka programování včetně 3D měření, CNC laserového vypalování, CNC frézování a vstřikování plastů. Celková hodnota dodávky soustruhu s příslušenstvím byla 1 094 883 Kč.

Žáci mají k dispozici stroj s řídicím systémem SINUMERIC OPERATE, který je kompatibilní s programovým vybavením v počítačích žáků. Vlastní programování probíhá v prostředí WIN CAM a po vytvoření programu ho žáci posílají do stroje, kde reálně v ručním či automatickém režimu zhotoví konkrétní součást. Začleněním tohoto CNC soustruhu EMCO CONCEPT TURN 105 se výrazně zvýší úroveň programování zejména u oboru Obráběč kovů a zlepší se podmínky pro vykonání závěrečných zkoušek tohoto oboru, protože praktické závěrečné zkoušky probíhají nejen na klasických obráběcích strojích, ale na naší škole i na CNC soustruzích.

Další, netradiční a poněkud překvapivé využití popisuje ředitel polytechnické průmyslovky Jiří Charvát: „Tato nově pořízená technika bude zároveň používána v rámci výše zmíněného projektu IKAP II i pro aktivity žáků základních škol. Osmáci a deváťáci budou mít možnost poznat a „osahat“ si reálné spojení počítače a stroje při skutečném programování této číslicově řízené techniky. Systém umožňuje následnou názornou simulaci výroby, po které dojde ke skutečné výrobě naprogramovaného výrobku. Takto pojatá výuka může žáky základních škol zaujmout a zvýšit jejich zájem o další polytechnické vzdělávání a tím jim pomoci s výběrem střední školy“.

Přejeme žákům naší školy i žákům spolupracujících ZŠ hodně studijních úspěchů s touto moderní technikou a následné uplatnění získaných dovedností v praxi ve firmách.

Publikováno: 15.10.2021|Kategorie: Strojírenské obory|