Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika

Revika 2021

Do poslední chvíle jsme všichni s napětím očekávali, zda v termínu 6.–10. září proběhne adaptační kurz na Revice pro žáky prvních ročníků. Elementálové nám byli nakloněni a tak se v pondělí vydaly třídy učebních oborů vstříc třídennímu dobrodružství. Tyto každoroční seznamovací dny pořádá naše škola ve spolupráci s Atmosférou a ta se také podílí na dobré atmosféře. Letos bylo počasí náborové. Obloha jako malovaná, sluneční paprsky se opíraly do rozesmátých tváří účastníků a pouze chladnější poryvy větru daly znát, že léto je již na sklonku. Co bych se zde sáhodlouze rozepisoval, dle odpovědí na dotaz, zda se jim na Revice líbí, usuzuji, že to tak v naprosté většině bylo a to i v druhé polovině týdne, kde pomyslnou štafetu po učebních oborech převzaly maturitní. Žáci se seznámili, užili si radostné chvíle, poznali se v neformálním prostředí a tak, věřím, Revika přinesla své kýžené ovoce.

Jan Suchomel

Publikováno: 16.9.2021|Kategorie: Aktivity školy|