Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Důležité, Informace školy/Návrat do školy po cestě do zahraničí

Návrat do školy po cestě do zahraničí

Vážení žáci, žákyně, zákonní zástupci,

opatření Ministerstva zdravotnictví, platné od 9. 7. 2021, které stanoví podmínky návratu do zaměstnání/školy po návratu ze zahraničí. Tyto podmínky se vztahují jak na všechny zaměstnance školy, tak také na žáky. Celý dokument najdete zde.
Vyplývá z něj, že:

  • zaměstnanci/žáci jsou povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech (kamkoli). 
  • v případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst (tedy nikoli ve škole). V přiloženém dokumentu jsou rozepsána pravidla pro testování případně samoizolaci při návratu z různých zemí podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala.

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na: 

  1. a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,
  2. b) občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,
  3. c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a, 
  4. d) osoby, které prokážou, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření (například v některých případech tzv. pendleři přes hranice).

Z tohoto ochranného opatření pak také plyne povinnost pro zaměstnavatele zamezit vstupu zaměstnancům, kteří se vrátili ze zahraničí, do doby, než se osoby prokážou negativním testem nebo jinými skutečnostmi. Stejné povinnosti platí i pro vzdělávací instituce (mezi které se řadí většinově také školy a školská zařízení) respektive pro děti, žáky, studenty nebo účastníky (respektive pro jejich zákonné zástupce). Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci. Pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště nebo pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala – podrobnosti naleznete v dokumentu.

 

Publikováno: 17.8.2021|Kategorie: Důležité, Informace školy|