Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Důležité/Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. 5. 2021

Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. 5. 2021

Vážení uchazeči / uchazečky o studium, vážení zákonní zástupci,

Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. 5. 2021 umožňuje vykonat zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejích nevykonání v řádném termínu, pokud uchazeč(ka) potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. 5. 2021, že bude tuto zkoušku konat. Uchazečům, kteří se řádně omluvili, již toto právo vzniklo.

Toto opatření vychází uchazečům vstříc z důvodu nepochopení vstřícného kroku o umožnění vykonání jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech v případě, že uchazeč podal na alespoň jednu školu přihlášku ke studiu do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči se například domnívali, že si mezi dvěma termíny na pozvánce mohou vybrat.

Následně uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl přijat ke vzdělávání na střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu

 

Zlín, 10. 5. 2021

Ing. Bc. Jiří Charvát

ředitel SPŠP-COP Zlín

Publikováno: 11.5.2021|Kategorie: Důležité|