Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Důležité, Informace školy/Vracíme se do školy a testujeme

Vracíme se do školy a testujeme

Vážení žáci, milí rodiče a zákonní zástupci,

tak už se snad blíží doba, kdy se vrátí žáci do školy. Mělo by to být pondělí 26. dubna. Sice jen na praktické vyčování, ale budeme doufat, že bude následovat i návrat do školních lavic.

Od pondělí 19. dubna je na středních školách povoleno i organizování skupinových konzultací 6 žáků na jednoho učitele. Na odborném výcviku to lze poměrně jednoduše. Na teorii to naráží na situaci, jak má učitel vést výuku se zbylými žáky. Ale do určité míry se pokusíme toto praktikovat i tam.

Nicméně je potřeba počítat s tím, že s výjimkou individuálních konzultací jeden na jednoho se už musíme testovat, jelikož mořádná opatření Ministerstva zdravotnictví od 12. dubna 2021 nařizují povinné testování žáků i zaměstnanců. Podrobnosti naleznate v příloze.

Na naší škole jsou testovacími dny pondělí a čtvrtek. To proto, že po vykonání testu je tento platný ještě dva dny. Žák, či zaměstnanec, který nebude v daný testovací den ve škole, bude testován okamžitě při jeho příchodu. Jsou různé situace, kdy například žák má plánovánu výuku od středy, nebo je ubytovaný na domově mládeže již od neděle apod. Pro tyto případy, budeme přehledně evidovat testování na školních Testovacích průkazech, který obdrží při prvním příchodu každý žák.
Tento průkaz je velmi podobný známému Průkazu studenta,  který žáci znají a mají ho nosit do školy i na dílny.  Nyní budou tedy oba tyto průkazy nosit společně.

Ať je na oborném výcviku, ve škole, či na skupinových konzultacích.

Výjimku v testování mají ti, kdo:

  • prodělali covid -19 a od prvního testu neuplynulo 90 dní – nutno při prvním příchodu doložit potvrzením od lékaře
  • jsou naočkováni a od poslední dávky uplynulo 14 dní (doloží potvrzením o očkování)
  • prokáží se originálem potvrzením o negativním antigenním testu ne starším 48 hodin nebo PCR testu vystaveném certifikovaným pracovištěm

Rád bych všechny uklidnil, aby nikdo nebyl předem zbytečně z testování vystrašený. Zatím všichni zaměstnaci školy bez problémů testování zvládají, i když někdy je test neprůkazný – pokažený a musí se opakovat. Což je škoda, zbytečně se ztrácí čas. Ale testování jako takové není nijak bolestivé. Zvládají ho i žáčci na ZŠ.

Pro info, ať víte co nás čeká, si můžete pustit video:

Už se na vás těšíme,

Jiří Charvát a kolektiv školy.

 

Přílohy:
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

MŠMT_Manuál k provozu škol

MŠMT_Manuál_testováni

Testovani diagram

Testovani-letak-singclean

Publikováno: 15.4.2021|Kategorie: Důležité, Informace školy|