Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Elektrotechnické obory, Informační technologie/Budování nové učebny počítačových sítí

Budování nové učebny počítačových sítí

Jako součást projektu Interreg ,V-A, v rámci kterého naše škola spolupracuje se slovenskou Střední odbornou školu elektrotechnickou v Gbelích, nyní v naší škole probíhá výstavba nové učebny pro výuku metalických a optický počítačových sítí.

Tato učebna bude využívána obory Mechanik elektrotechnik a Informační technologie. Vybavena bude nejmodernější technikou a trenažéry, na kterých se žáci těchto oborů naučí zásadám a dovednostem při návrhu a výstavbě počítačových sítí, jejich údržby, správy a odstraňování závad. Bude zde instalován polygon pro zafukování optických vláken, přístroje svařování optických vláken a kontroly spojů, moderní měřicí přístroje, které umožní diagnostikovat celou síť, detekovat závady včetně exportu protokolů měření do počítače. V učebně bude také trenažér na trénik instalace metalických sítí a jejich opravy. Nedílnou součástí budou také aktivní prvky – routery, switche, WiFi technologie a další zařízení nutné pro provoz a meření komplexních počítačových sítí.

Tato učebna bude svým rozsahem a vybavením patřit mezi to nejlepší, co je k dispozici z této oblasti ve školských zařízeních v celé republice. Výhodou učebny bude, že svou koncepcí umožní přizpůsobit výuku každému žákovi individuálně, dle jeho znalostí a schopností. Navíc názornost a praktický nácvik všech dovedností žákům velmi usnadní pochopení a zvládnutí této látky.