Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika

Certifikát CSWA na naší škole

V loňském roce se naše škola zapojila do certifikačního programu SOLIDWORKS ® Academic  Certification Provider, který vhodně doplní know-how školy a nabídku služeb. Naši žáci tím získávají jedinečnou možnost obdržet celosvětově platný certifikát, který je zaměřen na 3D prostorové CAD modelování, aplikaci návrhových principů, znalosti směrnic a norem. Certifikace je primárně určena pro žáky maturitních oborů, neznamená to ovšem, že se ke zkoušce nemůže přihlásit kterýkoliv jiný žák naší školy. Konzultace k výuce a příprava k následné zkoušce  probíhá v rámci kurzu  Solidwoks: SW – 1 pro začátečníky a  SW – 2 pro pokročilé.

Rozsáhlý on-line test je spravován, načasován a řízen organizátorem akademických  certifikací  SOLIDWORKS ®.  Certifikace  potvrdí  konkurenceschopnost žáků na trhu práce a prokáže jejich odbornost při práci v systému SOLIDWORKS ®, což dnes většina firem oceňuje.

Minulý týden se uskutečnila první zkouška CSWA žáků naší školy. Zkoušku absolvovali dva žáci 4. ročníku oboru Design výrobku Denisa Endlicherová a Radim Vráblík. Oba žáci tříhodinovou zkoušku zvládli a na základě výsledku této zkoušky obdrželi certifikáty CSWA.

Publikováno: 11.12.2020|Kategorie: Aktivity školy, Informace školy, Strojírenské obory|