Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika
Úvodní stránka/Aktivity školy, Zpracovatelské obory/Obhajoby maturitních prací zaměření Design a zpracování výrobků 2019/20

Obhajoby maturitních prací zaměření Design a zpracování výrobků 2019/20

Dne 4. 6. 2020 proběhly na naší škole obhajoby maturitních prací studentů
se zaměřením Design a zpracování  výrobků.

Vzhledem k epidemii koronaviru byl v letošním roce způsob vypracování a odevzdání maturitních prací upraven.

V rámci náhradního způsobu konání maturitních zkoušek žáci v praktické části obhajob odevzdali modely svých návrhů dokončené v co největší míře. Bylo tedy možno předložit
i rozpracovaný model výrobku. Přes tyto problémy dokázali někteří žáci modely svých návrhů v době samostudia dokončit.

Během října 2019 si každý maturant vybral jedno téma ze tří oblastí jejich studia:

  • Design spotřebních výrobků
  • Design galanterních výrobků
  • Design obuvi

V oboru design spotřebních výrobků:
Halašková Karolína – Plastová váza
Kučerová Lucie – Závěsný květináč na zeď
Starostka Jakub – Edukativní kostka

V oboru design galanterních výrobků:
Blizňáková Magdalena – Kočičí kabelka
Dvořáčková Eva – Společenská kabelka
Hušková Irena – Dámská kabelka se zdrhovadlem
Kovaříková Sabina – Dámská ledvinka

V oboru design obuvi:
Galetková Adéla – Pánská derbová polobotka
Křižková Magda – Dámská barokní obuv

Obsahem maturitní práce není pouze vytvoření modelu navrženého výrobku, ale také výtvarně technická dokumentace. Ta zahrnuje výtvarné, konstrukční, technologické a materiálové řešení výrobku. V ekonomické části je výsledkem cena výrobku.

Maturanti pracují na své práci v průběhu školního roku podle daného harmonogramu
a konzultují s vyučujícími odborných předmětů, popř. odborníky z firem, kde provádějí praktická cvičení.

V letošním roce musely být práce odevzdány do 30. 4. 2020.

Vedoucí prací a oponenti jejich práce posoudili a navrhli hodnocení a otázky k obhajobě, které byly předány maturantům.

Obhajoby probíhají formou prezentací a diskuze před maturitní komisí.

Všichni maturanti se snažili v maximální míře své modely dokončit, i když podmínky s ohledem na druh výrobku byly velmi odlišné, a své práce před komisí obhájili.

Ing. Petr Moravec

Publikováno: 23.6.2020|Kategorie: Aktivity školy, Zpracovatelské obory|