Přihlášky na stravování pro stávající a nové strávníky na školní rok 2020/2021

Přihlášky na stravování pro stávající strávníky na školní rok 2020/2021 budou k dispozici v termínu 25.5.2020 – 19.6.2020 následovně:

  • ke stažení na základě osobních přihlašovacích údajů jednotlivých strávníků (přihlašovací jméno+heslo) na https://stravovani.spspzlin.cz/
  • na e-mailu: eva.divokova@spspzlin.cz (do e-mailu je nutné napsat  školu, příjmení, jméno a datum narození strávníka)

Prosíme žáky, aby si NECHODILI !!! potvrzovat přihlášky do kanceláří jednotlivých škol a pouze podepsané buď zákonnými zástupci (u nezletilých žáků) nebo již zletilými žáky dodali na vrátnici Domova mládeže 1, nám. T.G.Masaryka 2700, Zlín – v pracovní dny  od 8-12 hod. nebo oscanované posílali na e-mail: eva.divokova@spspzlin.cz , případně posílali poštou na výše uvedenou adresu – razítko školy zajistíme vzhledem k mimořádné situaci v letošním školním roce dodatečně.

Termín odevzdání přihlášek je do 26.6.2020.

Žáků ubytovaných na DM1 a DM2 se přihlášení na stravování netýká!

………………………………………………………………………………………………………………………

Přihlášky  na stravování pro nové žáky 1. ročníků na školní rok 2020/2021 budou k dispozici následovně:

  • novým žákům SPŠP-COP budou přihlášky posílány e-mailem nebo budou osobně k vyzvednutí v kanceláři č. 321 L – p.Valová Monika, budova SPŠP-COP, Nad Ovčírnou IV 2528

Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky ze SPŠP-COP je do 17.7.2020

  • pro nové žáky Gymnázia a JŠ k vyzvednutí osobně po donesení zápisového lístku v kanceláři č.201 – p.Večerková, budova Gymnázia a JŠ, nám.T.G.Masaryka 2734

Termín odevzdání přihlášek pro nové žáky z Gymnázia a JŠ je do 17.7.2020