Návštěva školy Budapesti Komplex SzC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája

O jarních prázdninách naše vyučující Kateřina Dvořáková a Danuše Karlíková nelenošily a zajely se podívat do maďarské školy Budapesti Komplex SzC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája, jak zde pracují se žáky se speciálními potřebami. Ve škole je velmi příjemná rodinná atmosféra a „teta Dana“ i „teta Katka“  byly oživením chodu školy. Děkujeme řediteli školy Lászlu Borbélovi a koordinátorce projektu Etelce Wojnárovits za umožnění této stáže a celému pedagogickému sboru za vstřícnost a podnětné a inspirující hodiny.