!! DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY !!

Vážení žáci, rodiče a zaměstnanci školy,
na základě výzvy KHS Zlín ze dne 3. 3. 2020 a na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 3. 2020, v souvislosti se zvýšeným nebezpečím výskytu onemocnění COVID 19, v rámci předběžné opatrnosti činíme následující opatření pro studující žáky a zaměstnance školy  SPŠ polytechnické – COP Zlín:

 

  1. ŠKOLA VYHLAŠUJE ZÁKAZ VSTUPU DO VŠECH PROSTOR ŠKOLY PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE, kteří v období jarních prázdnin pobývali s rodinou či přáteli v oblastech s výskytem COVID 19, popřípadě se setkali s člověkem, který v takových oblastech pobýval. Toto opatření se vztahuje na všechny osoby, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Tito žáci a zaměstnanci se zodpovědností přistoupí k vlastní karanténě na dobu 14 dní s tím, že zákonní zástupci nezletilých žáků, či zletilí žáci zašlou nejpozději do středy 11. 3. 2020 e-mail svému třídnímu učiteli o nástupu do karantény – tato absence bude řešena po nástupu do školy jako omluvená. Zaměstnanci školy nechť z domova neprodleně kontaktují telefonicky svého vedoucího.
  2. ŽÁDÁME VÁS, pokud se ve vašem přímém okolí vyskytne onemocnění COVID 19, abyste nás neprodleně o této situaci informovali, abychom mohli učinit další hygienická opatření s co nejmenším dopadem na provoz školy.
  3. POSILUJÍ SE hygienická opatření prováděná s větší četností a pravidelnou kontrolou v rámci provozu školy, DM1, 2 a Školní jídelny.

Vedení SPŠ polytechnické je v neustálém kontaktu s KHS Zlín a akceptuje informace reagující na nejnovější vývoj spojený s výskytem onemocnění COVID 19. DOPORUČUJEME sledovat informace na webu www.spspzlin.cz. Nezbytné je sledovat informace zveřejňované na stránkách www.khszlin.cz v části Aktuality.

 

Ing. Bc. Jiří Charvát
ředitel SPŠ polytechnické Zlín
Zlín 6. 3. 2020