Příběhy bezpráví 2019

Ve středu 20. 11. 2019 proběhl na naší škole – tak jako v letech uplynulých, a tedy již tradičně – další ročník Měsíce filmu na školách, akce, která se každoročně koná pod patronací organizace Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví.

Z nabídky dokumentů k promítání jsme si letos zvolili ten s názvem 1989: Z deníku Ivany A.

Přednášejícím byl – stejně jako v uplynulých sezónách – pan Albert Antonín Černý z Otrokovic, politický vězeň z doby normalizace. Promítání dokumentu a následné besedy se zúčastnilo celkem 113 žáků posledních ročníků maturitních i učňovských oborů, konkrétně třídy 4ME, 4M2, 4AZ a 3TK.

Pan Černý začal výstižnou charakteristikou socialistického režimu. Zmínil, že v 70. a 80. letech se tento totalitní režim postupně unavil a začal sílit disent. Komunisté tedy byli přinuceni vést s disentem i s obyčejnými lidmi dialog. Ve společnosti poprvé veřejně zazněly požadavky jako svoboda, demokracie a mravnost. Šlo o obnovu přirozených hodnot společnosti. Upozornil však, že vnímání svobody se u mnohých pokřivilo ve smyslu teze, že svoboda znamená dělat si, co chci. Z dob komunismu také ve společnosti zůstala nenávist, neschopnost dialogu a tendence na vše nadávat. I přesto se však naše společnost dokázala ubírat směrem k právnímu státu založenému ne na pozitivním, ale na přirozeném právu, které stojí nade všemi složkami státní moci.

Stejně jako v uplynulých letech vyzval pan Černý studenty, aby se nebáli měnit svět kolem sebe tím, že aktivně vstoupí do politiky.

Po slovech pana Černého přišel na řadu blok otázek a odpovědí, a to dotazů jak ze strany studentů, tak i dohlížejících pedagogů. Studenty bylo vzneseno celkem 8 otázek, vyučujícími pak dalších 6.

Častým tématem vznesených otázek byl problém hrozby autokratických forem vládnutí v současné Evropě, a to včetně našeho státu, dále otázka sílících extremistických hnutí u nás i v Evropě. Nebyla opomenuta ani role médií v životech dnešních lidí.

Děkujeme organizaci Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví za organizační zajištění celého projektu a za poskytnutí kvalitních materiálů. A panu Černému za podnětné myšlenky, které nás nemohou nechávat v klidu. Být ostražitý a zajímat se o dění kolem nás, to je předpoklad správného vývoje společnosti, v níž žijeme a budeme žít.

Jaromír Horák
učitel občanské nauky