Všechny aktuality
Důležité
Aktivity školy
Strojaři
Elektrotechnika
Polygrafie
Informatika

Inteligentní dům

V rámci projetu IKAP učitelé odborného výcviku spolu s žáky vytvořili výukový panel Inteligentního domu. Jedná se o trenažér a vizualizační pomůcku, na které se žáci oboru Elektrikář – silnoproud mohou naučit technologií inteligentních nebo také systémových elektrických instalací. Jedná se vlastně o rozvod elektrické energie v bytech a rodinných domech ovládaný bezdrátovými ovladači, tlačítky nebo různými senzory. Mozkem celé instalace je Smart manager, což je vlastně malý počítač, který umožňuje naprogramovat velkou škálu automatizovaných funkcí. To v praxi znamená, že dům reaguje automaticky na měnící se podmínky, umožňuje to uživateli mnohem větší komfort bydlení, úsporu financí za osvětlení a topení a v neposlední řadě také vysokou míru zabezpečení proti vniknutí, monitoring havarijních stavů a spotřeby energií.

Přehled o tom, v jakém je stavu elektrická instalace, zda jsou zapnutá světla, spotřebiče, jestli nedošlo k narušení objektu nebo online obraz z kamer můžeme mít pomocí Internetu nebo Smartphonu. Pomocí těchto zařízení můžeme také celo elektrickou instalaci ovládat a řídit.

Tento Inteligentní dům je vytvořen pomocí prvků xComfort od firmy EATON a nabízí opravdu široké možnosti nastavení, ovládaní a uzpůsobení potřebám uživatelů. Naši žáci se velmi iniciativně zapojili při tvorbě panelu, přispívali vlastními nápady a pracovali na panelu i ve svém volném čase mnoho dní. Tato technologie je pro ně velmi zajímavá a nabízí jim mnoho možností, jak dále profesně růst a získat mnohem lepší kvalifikaci a uplatnění v praxi.

Publikováno: 10.9.2019|Kategorie: Elektrotechnické obory, Informace školy|