Ve škole proběhly besedy o rizikovém chování žáků

„Život bez drog“

Slogan, který jako Ariadnina nit, byl vetknut do dvou akcí, jež proběhly na naší škole. První byla 13. června 2019. V ten den ve škole panovala docela zvláštní atmosféra. Kromě učitelů a žáků, do výuky zasáhl také policejní pes. Nebyl to však pes ledajaký, ale pes s několikaletým výcvikem na vyhledávání drog. Kromě setkání s čtyřnohým členem policejního týmu se žáci dozvěděli od přítomných policistů mnoho informací o drogách a také si mohli vyslechnout řadu příběhů, při nichž často nezůstalo oko suché a přítomné muselo nutně vést k zamyšlení nad důsledky užívání drog.

O týden později se uskutečnila tematicky podobná akce, proběhlo několik besed. Žáci mluvili o zdravém životním stylu, různých krizových situacích a nacházení jejich řešení bez toho, že by východisko hledali v drogách.

Doufáme, že všechno, co se žáci dověděli a vstřebali, jim pomůže nejen v nastávajícím prázdninovém čase. Doufáme, že odolají všem svodům a nástrahám, které léto přináší, a že se ve zdraví opět setkáme v září.

JS a JS