Obhajoby maturitních prací zaměření Design a zpracování výrobků 2018/19

Dne 13. 5. 2019 proběhly na naší škole obhajoby maturitních prací studentů
se zaměřením Design a zpracování  výrobků.
Každý žák si během října vybral jedno téma ze tří oblastí jejich studia: design průmyslových výrobků, design galanterních výrobků a design obuvi.

V oboru průmyslový design:

Dohnalová Lucie – Dekorativní mísa
Malaník Kamil – Herní sluchátka – Headset
Plhák Martin – Přenosná svítilna

V oboru design galanterních výrobků:

Červinková Libuše – Městská kabela a doplněk
Šopíková Veronika – Dámská kabelka a doplněk

Obsahem maturitní práce není pouze model výrobku, ale také celá dokumentace od výtvarného návrhu výrobku, vytvoření konstrukční a technologické dokumentace, až po stanovení ceny výrobku.
Maturanti pracují na své práci v průběhu školního roku podle daného harmonogramu
a konzultují s vyučujícími odborných předmětů, popř. odborníky z firem, kde provádějí praktická cvičení.
Všechny práce musely být odevzdány do 17. 4. 2019.
Vedoucí prací a oponenti jejich práce posoudili a navrhli hodnocení a otázky k obhajobě, které byly předány maturantům.
Obhajoby probíhají formou prezentací a diskuze před maturitní komisí.
Maturitní práce letošního roku i jejich obhajoby byly velmi pěkné. Všichni žáci své práce před komisí obhájili.

Ing. Petr Moravec