Výuka strojních mechaniků v Kovárně VIVA

Ve dnech 11. 3. – 15. 3. 2019 a 8. 4. – 12. 4. 2019 se 20 žáků druhého ročníku oboru Strojní mechanik zúčastnilo kovářského výcviku v Kovárně VIVA, kde se seznamovali se základy ručního kování.

První den proběhlo školení o bezpečnosti práce. V další části školení jsme byli seznámeni s  tím, jak byla kovárna založena a jak se rozvíjela od svého založení až do dnešní doby. Výrobky zdejší kovárny se používají nejen v automobilovém průmyslu, ale také u vysokozdvižných vozíků a jeřábů.

V dalších dnech, od úterý do pátku, probíhala vlastní výuka kování. V úterý a ve středu polovina skupiny prováděla ruční kování a druhá polovina byla na provozních pracovištích. Ve čtvrtek se skupiny žáků vyměnily. Měli jsme k dispozici dílnu, kde byly dvě kovářské výhně a nářadí potřebné k ručnímu kování. Zkušený mistr z kovárny, pan Richard Potoček, nám předvedl, jak se dají zhotovit různé ozdobné předměty, klínky do kladiv, krbové nářadí, podkovy, svícny, hřebíky a jiné zajímavé předměty. Kování žáky bavilo, vyrobené věci si mohli vzít domů k dalšímu využití a zároveň se i pochlubit rodičům.  

Pod vedením zkušených pracovníků na provozních pracovištích se žáci seznamovali  s různými technologiemi kování, s pracovištěm Technické kontroly jakosti a údržby. Tyto nabyté zkušenosti mohou uplatnit v teoretické výuce i v praxi.

Spolupráce s firmou VIVA je pro naše žáky přínosem, protože předvedené technologie nikde jinde v okolí nejsou. Je v zájmu školy v budoucnu pokračovat v tomto způsobu výuky v kovářské firmě.

Poděkování z naší strany patří vedení firmy, které umožnilo uskutečnit kovářský výcvik v prostorách firmy a neslo i veškeré náklady spojené s výukou.   

Bc. Jan Kulíšek