Předběžná informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených výučním listem pro školní rok 2019/2020

Vzhledem k malému počtu odevzdaných přihlášek do oborů vzdělání ukončených výučním listem 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích a 34-57-H/01 Knihař škola vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení. Termín bude zveřejněn po termínu 9. 5. 2019. Po tomto termínu bude možné odevzdávat přihlášky do těchto oborů. Bližší informace na telefonu 577 573 102 nebo 577 573 112.