Výměnná stáž našich strojařů se SPŠ strojnickou Vsetín

Výměnná stáž žáků 3. ročníku

Ve dnech 19. – 21. března 2019 jsme si se Střední průmyslovou školou strojnickou Vsetín vyměnili žáky příbuzných oborů.

V úterý dopoledne k nám přijelo 9 žáků oboru Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku, kteří se vyměnili s našimi 7 žáky 3. ročníku oboru Mechanik-seřizovač. Od úterý do čtvrtka se pak zúčastnili vyučování v partnerské škole. Účelem bylo, aby žáci poznali prostředí, technické vybavení, učitele i metodiku výuky. Na odpoledne byly připraveny různé kulturní i sportovní akce.     

Program výuky našich žáků ve Vsetíně byl specializován především na měření v měřicích laboratořích. Mohli si vyzkoušet měření tvrdosti materiálu a další možnosti měření ve strojírenství.  

Denní program:

Úterý 19. 3. 2019

8.00        příjezd žáků SPŠP – COP Zlín do Vsetína
8.15 – 10.30        zahájení výuky metrologie v laboratořích metrologie č. 1, č. 2
10.30 – 10.40     přestávka
10.40 – 12.30     výuka metrologie v laboratořích metrologie č. 1, č. 2
12.30 – 13.00    oběd
13.15     ubytování na DM
14.00     odpolední program dle dispozic vychovatelů
18.00     večeře
22.00     večerka

Středa 20. 3. 2019

7.00       budíček, snídaně
8.00 – 10.30       výuka metrologie v laboratořích metrologie č. 1, č. 2
10.30 – 10.40     přestávka
10.40 – 13.15     výuka metrologie v laboratořích metrologie č. 1, č. 2
13.15     oběd
14.00     odpolední program dle dispozic vychovatelů
18.00     večeře
22.00     večerka

Čtvrtek 21. 3. 2019

7.00       budíček, snídaně
8.00 – 10.30       výuka metrologie v laboratořích metrologie č. 1, č. 2
10.30 – 10.40     přestávka
10.40 – 13.15     výuka metrologie v laboratořích metrologie č. 1, č. 2
13.15     oběd
14.00     odjezd žáků SPŠP – COP Zlín ze Vsetína do Zlína 

Žáci partnerské školy v dopoledních hodinách pracovali na obráběcím centru MCFV 1050 a část výuky byla zaměřena na 3D měřicí stroj.

Na odpoledne byly připraveny různé kulturní i sportovní akce. Nepříznivé počasí sice neumožnilo realizovat všechny záměry v plném rozsahu, přesto se podařilo panu Prokopovi připravit zajímavý program. Odpoledne měli žáci možnost seznámit se s novou učebnou Mechatroniky, konkrétně s programováním robotů firmy ABB. Ve volném čase navštívili Bowling na hotelu Moskva, podívali se na Zlín z terasy 21. budovy, seznámili se s historií města návštěvou Baťova domku. Procházkou městem poznali změny, které v posledním období nastaly.  

Žáci obou škol byli rádi, že mohli poznat partnerskou školu a rovněž nedaleké město z jiného pohledu. Pochvala patří žákům, kteří se chovali slušně a projevovali zájem o nové informace.

Důležitá je i rozšiřující se spolupráce mezi oběma školami. Věříme, že žáci získané informaci využijí při dalším studiu.

Zlín, 22. 3. 2019                                                  Bc. Petr Málek, Bc. Richard Zezula