Školní kolo středoškolské odborné činnosti 2019

Vyhodnocení školního kola
Středoškolské odborné činnosti /SOČ/ 2019

  • Dne 14. 3. 2019 proběhlo na SPŠ polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín školní kolo Středoškolské odborné činnosti /SOČ/.
  • Vyhodnocení soutěže provedla odborná komise ve složení – Mgr. Miroslav Gajdošík, Ing. David Vlk, ak. soch. Jiří Podškubka, Ing. Jaroslav Deďo a Ing. Petr Moravec.
  • Do soutěže byla v letošním roce přihlášena 1 práce, jejíž obhajoba proběhla formou prezentace a následné diskuze se členy komise. Jednalo se o novou konstrukci Kuše prezentované v minulém ročníku soutěže. Komise rozhodla následovně:

Obor – Strojírenství
1. místo – Tomáš Zrník, Jan Tuša
Re-konstrukce kuše

  • Soutěžící si zaslouží ocenění za vytvoření kvalitní práce a její obhajobu, vedoucí práce a odborní učitelé za cenné rady soutěžícím.
  • Poděkování patří také odborné komisi za nestranné hodnocení
    a vhodná doporučení soutěžícím do další práce na projektu.

                                                    

Ing. Petr Moravec
koordinátor SOČ
SPŠ polytechnická COP Zlín